Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Cloud Technologies wypracowała w I kwartale 2020 r. 11,3 mln zł przychodów i 0,7 mln zł straty EBITDA

Udostępnij

CLD (CLOUD), polska spółka technologiczna będąca jednym z największych na świecie dostawców anonimowych profili internautów, które służą do targetowania reklamy internetowej, wypracowała w I kwartale 2020 r. 11,3 mln zł przychodów i miała 0,7 mln zł straty EBITDA.

Pierwszy kwartał 2020 r. był piątym okresem z rzędu w którym poprawiliśmy wyniki finansowe w kluczowych obszarach działalności. Najistotniejszym obszarem działalności wynikającym z transformacji biznesu jest sprzedaż danych oraz technologii, którą zwiększyliśmy o 34%, a więc istotnie więcej niż tempo rozwoju rynku. Sukcesem okazuje się też nowy model sprzedaży technologii DMP w formie długoterminowej licencji, a pierwsze tego typu umowy właśnie wchodzą w życie. Grupa zwiększyła poziom gotówki (do 9 mln zł), mamy pozytywne saldo rachunku przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej oraz kontynuujemy działalność inwestycyjną. Poziom należności od największych kontrahentów został ograniczony bez konieczności dokonywania odpisów – mówi Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

W I kwartale 2020 r. przychody ze sprzedaży Grupy Cloud Technologies wzrosły o 34,0% w porównaniu do analogicznego kwartału 2019 r. i osiągnęły poziom 11,3 mln zł.

Grupa wygenerowała wyższe przychody we wszystkich obszarach działalności, natomiast najistotniejsza jest wysoka dynamika sprzedaży danych i technologii (wzrost o 34,1% do 1,3 mln zł), czyli kluczowego strategicznego kierunku dalszego rozwoju Grupy. Raportowana w segmencie Data Enrichment sprzedaż danych i technologii jest najbardziej rentownym obszarem działalności Grupy ze względu na relatywnie stabilną bazę kosztową.

W analizowanym okresie Grupa osiągnęła też wyższe przychody od klientów agencyjnych (wzrost o 22,2% do 2,2 mln zł) oraz od klientów bezpośrednich (wzrost o 23,9% do 1,1 mln zł). Łączne przychody z obsługi obu tych grup klientów raportowanych w segmencie Data Consulting wyniosły 3,3 mln zł i były wyższe o 22,7% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Najwyższy jest natomiast wzrost sprzedaży do brokerów powierzchni reklamowych (wzrost o 154,4% do 2,4 mln zł). Z uwagi na niską marżowość tego rodzaju działalności, wzrost ten nie ma istotnego znaczenia dla wyników Grupy. Po kilku kwartałach ograniczania współpracy z sieciami afiliacyjnymi, Grupa wypracowała w I kwartale 2020 r. wzrost przychodów z tej działalności o 11,5% do 4,2 mln zł. W rezultacie, głównie z uwagi na wzrost sprzedaży brokerskiej, Segment Data acquisition odnotował wzrost sprzedaży do klientów zewnętrznych o 40%.

Grupa Cloud Technologies miała w I kwartale 2020 r. 0,7 mln zł straty na poziomie EBITDA, Wynik EBITDA był nieznacznie lepszy (wzrost o 0,2 mln zł r/r) w porównaniu do analogicznego kwartału w 2019 roku (strata na poziomie 0,9 mln PLN). W analizowanym okresie Grupa zanotowała 0,7 mln zł straty netto, w porównaniu do 2,0 mln zł straty netto w I kwartale 2020 r. Strata netto wynika przede wszystkim z wysokiego poziomu amortyzacji związanego z oddaniem do użytkowania systemu UnBlock w IV kwartale 2019 r.

Jesteśmy zadowoleni z efektów transformacji i stopniowej dywersyfikacji źródeł przychodów. Spodziewamy się dalszej poprawy wyników finansowych w przyszłości, z zastrzeżeniem ryzyka związanego z rozwojem pandemii. COVID-19 nie zakłócił naszej podstawowej działalności operacyjnej, ale spowodował ograniczenie działalności niektórych branż będących odbiorcami usług Grupy. Dlatego bierzemy pod uwagę przejściowe obniżenie poziomu przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2020 roku z uwagi na pandemię COVID-19. Z drugiej strony umocnienie się dolara i euro pozytywnie wpływa na sytuację finansową spółki. Poza tym rozwój trwającej pandemii najprawdopodobniej długofalowo wpłynie na zwiększenie znaczenia usług on-line w całej gospodarce, co może mieć pozytywne przełożenie na możliwości monetyzacji danych – dodaje Piotr Prajsnar.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+