Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Mirbud przyjął politykę dywidendową, chce przeznaczać na dywidendę do 50% zysku

Udostępnij

Zarząd MRB (MIRBUD) podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej. Zgodnie z jej postanowieniami do akcjonariuszy ma trafiać od 10 do 50 proc. zysku netto

"Zgodnie z przyjętą Polityką Dywidendową Zarząd MIRBUD S.A. będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy za poszczególne lata w wysokości od 10% do 50% zysku netto MIRBUD S.A. W swojej rekomendacji Zarząd MIRBUD S.A. będzie brał pod uwagę aktualną i przewidywalną sytuację finansową i płynnościową Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta oraz istniejące i przyszłe zobowiązania" - czytamy w komunikacie

Polityka zostanie zastosowana począwszy od podziału zysku netto za rok 2020. Obowiązuje bezterminowo.

Ostatnia dywidenda trafiła do akcjonariuszy spółki w 2012 r. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+