Podczas ZWZA PCX (PCCEXOL) akcjonariusze spółki przegłosowali wypłatę dywidendy w wysokości 0,05 zł na akcję. Dywidenda trafi więc do akcjonariuszy spółki, mimo rekomendacji zarządu, który proponował, aby całość ubiegłorocznego zysku trafiła na kapitał zapasowy spółki.

Dniem ustalenia dywidendy jest 28 maja, a dzień wypłaty dywidendy ustalono na 5 czerwca 2020 roku.

Więcej informacji na temat dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły