Ponad 1,6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży produktów wypracowała w 2019 roku spółka SIM (SIMFABRIC), notowany na NewConnect wydawca i producent gier wideo z grupy PLW (PLAYWAY). To wynik ośmiokrotnie wyższy w porównaniu do 2018 roku, kiedy przychody wyniosły nieco ponad 0,2 mln zł. Zysk netto w ujęciu r/r wzrósł z 13 tys. zł w 2018 do kwoty blisko 0,45 mln zł w minionym roku. Spółka zakładamy dalszy rozwój działalności poprzez portowanie i wydawanie dużej liczby nisko i średnio budżetowych wysokomarżowych gier przez niewielkie zespoły deweloperskie.

- Wyniki uzyskane za rok obrotowy 2019 oceniamy bardzo pozytywnie. Zanotowaliśmy znaczące wzrosty, zarówno zysku netto, jak także przychodów netto ze sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2019 roku środki pieniężne na koncie spółki wynosiły ponad 1 mln zł.  Dokładamy wszelkich starań, aby konsekwentnie kontynuować rozwój zdolności sprzedażowych firmy oraz wzmacniać jej rentowność w kolejnych latach  – informuje Julia Leszczyńska, prezes SimFabric SA.

W 2019 roku spółka wypracowała przeszło 1,6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży produktów, czyli ośmiokrotnie więcej niż w 2018 roku. Zysk netto SimFabric za rok obrotowy 2019 wyniósł prawie 0,5 mln zł – rok wcześniej była to kwota na poziomie 13 tys. zł. – Znaczącą różnicę widać na poziomie kosztów usług obcych, które wzrosły z prawie 87 tys. zł do ponad 1,3 mln zł. Wynika to z uruchomienia oddziału w Łodzi, którego zadaniem jest pozyskiwanie usług IT i badawczo-rozwojowych od podmiotów instytucjonalnych i funduszy europejskich – mówi Emil Leszczyński, prezes SimFabric SA. – W ramach działalności biura zawarliśmy umowy, na podstawie których stworzymy e-materiały dydaktyczne dla techników i liceów ogólnokształcących. Łączny portfel zamówień usług IT realizowanych w ramach Funduszy Europejskich wynosi blisko 3 mln złotych. – dodaje Emil Leszczyński.

SimFabric zawiązała także spółkę Blind Warrior sp. z o.o., która dzięki wsparciu otrzymanym od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju będzie realizowała projekt SAR pod nazwą Platforma rozszerzonej rzeczywistości z elementami sztucznej inteligencji.

W ramach grantu od Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SimFabric otrzymała także 0,6 mln zł na działania eksportowe na rynkach Korei Południowej, Singapuru oraz Indonezji. Pieniądze te przeznaczy na przygotowanie strategii wejścia i pozyskania pierwszych kontraktów na rynku azjatyckim. 

Tylko w minionym roku SimFabric przeportowało (dostosowanie technologiczne gry do wymagań konkretnej platformy) oraz wydało pięć gier, głównie na konsole Nintendo Switch. Do sprzedaży trafiły Construction Machines Simulator, Preventive Strike, Lust for Darkness i Saboteur II: Avenging Angel oraz odświeżona wersja popularnej gry Farm Expert 2018, czyli Farm Expert 2019 na Nintendo Switch. – Przed nami kolejne miesiące ciężkiej pracy. Plan jest ambitny, za jeden z naszych głównych celów postawiliśmy sobie portowanie i wydawanie przynajmniej kilkunastu produkcji rocznie. Jeszcze w maju, na konsoli PlayStation 4 zadebiutuje Preventive Strike. Gra jest już dostępna w sklepie Nintendo eShop, gdzie kilkukrotnie uzyskiwała pierwsze miejsce na liście najlepiej sprzedających się gier. Jej łączna sprzedaż na Switchu już w połowie kwietnia przekroczyła pół miliona egzemplarzy. Liczymy na podobny wynik także na konsoli Sony – mówi Julia Leszczyńska.

Miniony rok upłynął spółce na przygotowaniach do debiutu na rynku NewConnect. Akcje SimFabric trafiły do obrotu 7 kwietnia br. Z powodu dużego zainteresowania inwestorów pierwsze transakcje mogły dojść do skutku dopiero trzy dni po debiucie, po cenie wyższej o ponad 200 proc. od kursu odniesienia.

W 2019 roku spółka z sukcesem wprowadziła strategię zrównoważonego rozwoju opierającą się na trzech filarach. Pierwszy dotyczy produkcji własnych nisko oraz średnio budżetowych i wysokomarżowych gier. Drugim filarem strategii jest świadczenie usług portowania w oparciu o umowy wydawnicze na projekty otrzymane od podmiotów zewnętrznych. Trzecim z filarów jest działalność badawczo-rozwojowa. – Strategia zrównoważonego rozwoju pozwoliła nam znacząco zwiększyć zarówno przychody jak i zyski w 2019 roku, planujemy jej kontynuowanie także w kolejnych latach – dodaje Emil Leszczyński.