BRS (BORYSZEW) poinformował o przyjęciu wstępnego harmonogramu operacyjnego, zgodnie z którym proces wznawiania przez spółki Segmentu Motoryzacja produkcji w swoich zakładach jest dostosowany do bieżącego zapotrzebowania ze strony odbiorców Segmentu.

Spółka wstrzymała produkcję części do zakładów produkcyjnych Volkswagen Group oraz Grupy PSA 17 marca 2020 r.

"Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej (Segmenty Metale i Chemia) zaczynają odczuwać wpływ epidemii na swoją działalność operacyjną, w okresie od kwietnia 2020 roku w szczególności w zakresie spadku popytu na część ich produktów. Nie zanotowano istotnego spadku zdolności produkcyjnych oraz naruszenia lub zerwania łańcuchów logistycznych w procesach prowadzonych przez Spółki Grupy" - dodano w komunikacie