• Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej SLV (SELVITA) ustalona na 38 zł. >>>
 • W I kwartale RPC (ROPCZYCE) odnotowały 3,8 mln zł zysku operacyjnego oraz 4,5 mln zysku netto. >>>
 • BOW (BOWIM) osiągnął w I kwartale przychody w wysokości 315 mln zł, a także 2,3 mln zł zysku netto oraz 8,1 mln zł EBITDA. >>>
 • EBITDA gotówkowa Grupy KRU (KRUK) za 1 kwartał 2020 roku wyniosła 326 mln zł. W związku z negatywną aktualizację wyceny portfeli spółka zakończyła jednak kwartał ze stratę netto w wysokości 62 mln zł. >>>
 • W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. CDR (CDPROJEKT) osiągnął 193 mln zł przychodów ze sprzedaży i 92 mln zł zysku netto. >>>
 • Przychody BBT (BOOMBIT) wyniosły w I kwartale 37,8 mln zł, wynik EBITDA był równy 10,4 mln zł, a zysk netto 6,4 mln zł. >>>
 • Przychody ARH (ARCHICOM) wzrosły w I kwartale o 228 % r/r, a zysk netto wzrósł o prawie 30 mln zł. >>>
 • PZU zamknął kwartał z 116 mln zł zysku netto (-84% r/r). Wynik obniżyły odpisy na ALR (ALIOR). >>>
 • AMC (AMICA) zanotowała w pierwszym kwartale 2020 roku 686,5 mln zł sprzedaży (+1% rdr). EBITDA spadała w tym okresie o -3% r/r do 41,8 mln zł. >>>
 • Notatki ze spotkania z Michałem Rakowskim, członkiem zarządu AMC (AMICA) ds. finansowych i personalnych, które odbyło się 29 maja 2020 roku. Podczas spotkania omówiono wyniki ostatniego kwartału, aktualną sytuację oraz przedstawiono perspektywy rozwoju spółki [Biznesradar Premium] >>>
 • W 2019 roku przychody Grupy BRS (BORYSZEW) wyniosły 6,3 mld zł, a skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 414 mln zł. >>>
 • PEN (PHOTON) pozyskał finansowanie na budowę dwóch elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 14 MWp w Leeton, w Nowej Południowej Walii. >>>
 • Grupa BIK w pierwszym kwartale br. osiągnęła 3,7 mln zł skonsolidowanych przychodów. Wypracowała jednocześnie 5,5 mln zł zysku netto. >>>
 • Zarząd PJP (PROJPRZEM) rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,6 zł na akcję z zysku za 2019 r. >>>
 • W 1. kw. 2020 r. całkowite przychody AGO (AGORA) wyniosły 289,6 mln zł i były niższe o 6,1% w porównaniu do 1. kw. 2019 r. >>>
 • Zarząd HDR (HYDROTOR) rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 2 398 tys. zł z zysku netto spółki za 2019 r., co w przeliczeniu na akcję daje dywidendę równą 1 zł. >>>
 • W I kwartale 2020 r. przychody ACP (ASSECOPOL) przekroczyły poziom 2,9 mld zł. Zysk operacyjny wyniósł 250 mln zł, czyli o 11% więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. >>>
 • 1,1 mln zł zysku netto wypracowało w 2019 roku CRB (CARBONSTU). Spółka zanotowała także r/r blisko trzykrotny wzrost przychodów netto, w 2019 roku wyniosły ponad 2 mln zł. >>>
 • TBL (TBULL) zanotował w 2019 roku 9,6 mln zł przychodów i 2,1 mln zł zysku netto. >>>
 • Tomasz Skrzypczak, akcjonariusz WAX (WADEX), zgłosił żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ spółki uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z ubiegłorocznego zysku. >>>
 • Grupa ENG (ENERGA) zakończyła 2019 rok z wynikiem EBITDA na poziomie 2,04 mld zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2018 o 9 proc. >>>
 • Notatki ze spotkania z Piotrem Szamburskim, Prezesem Zarządu oraz Piotrem Dołęga, dyrektorem finansowym SNK (SANOK), które odbyło się 20 kwietnia 2020 roku. Podczas spotkania omówiono wyniki ostatniego kwartału, aktualną sytuację oraz przedstawiono perspektywy rozwoju spółki Sanok [Biznesradar Premium] >>>
 • Grupa WLT (WIELTON) zaraportowała w pierwszym kwartale br. 472,5 mln zł przychodów, co stanowi 26,2 proc. spadek r/r. >>> 
 • Zarząd FEE (FEERUM) zarekomendował, aby z zysku wypracowanego w 2019 kwota 4 768 958,00 zł trafiła do akcjonariuszy. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 0,50 zł. >>>
 • Walne Zgromadzenie SIM (SIMFABRIC) podejmie decyzję w sprawie przejścia spółki na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. >>>