Zarząd Mo-BRUK rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy ponad 36 mln zł, czyli 91,4% ubiegłorocznego zysku netto. W przeliczeniu na akcję daje to dywidendę równą 10,25 zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji MBR (MOBRUK) przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 5,6%.

"Zarząd rekomenduje ustalenie dnia dywidendy (dzień D) na dzień 22 czerwiec 2020 roku oraz terminu wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 29 czerwiec 2020 roku" - dodano w komunikacie

W marcu akcjonariusze spółki otrzymali już dywidendę w kwocie 3,51 zł na akcję, w całości wypłaconą z kapitału zapasowego. 

Jeśli akcjonariusze przystaną na propozycję zarządu, będzie to najwyższa dywidenda w historii spółki. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły