Zarząd RON (RONSON), w związku z gorszą sytuacją ekonomiczną, wynikającą z pandemii COVID-19, rekomenduje nie wypłacanie dywidendy z zysku netto spółki za 2019 r.

Jednocześnie ocenia jednak, że w przypadku podjęcia przez akcjonariuszy decyzji o wypłacie dywidendy w kwocie nie wyższej niż 0,06 zł na akcję, wypłata nie naruszy zobowiązań wobec wierzycieli oraz możliwość spłaty jej zadłużenia w przyszłości.

W ubiegłym roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 0,06 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły