Podczas ZWZ akcjonariusze  LTX (LENTEX) przegłosowali wypłatę dywidendy w wysokości 0,65 zł na akcję. Dywidenda trafi więc do akcjonariuszy spółki, mimo rekomendacji zarządu, który na początku maja proponował, aby całość ubiegłorocznego zysku trafiła na kapitał zapasowy spółki.

Ustalony dzień dywidendy to 14 lipca 2020 r., natomiast termin wypłaty dywidendy wyznaczono na 23 lipca 2020 r.

Jednocześnie, niezależnie od decyzji o wypłacie dywidendy podstawowej, ZWZ podjęło decyzję o wypłacie dodatkowej dywidendy w wysokości 0,35 zł na akcję.

"(...) decyzja o wypłacie dywidendy dodatkowej wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, nie później niż do dnia 06 lipca 2020 roku, uchwały zgodnie z którą kapitał rezerwowy utworzony na nabycie akcji własnych (...) zostanie zmniejszony do kwoty 60.000.000,00 zł (...), a pozostała część tej kwoty zostanie przeniesiona na istniejący w Spółce kapitał zapasowy" - wyjaśniono

Łączna wartość dywidendy będzie wynosiła wówczas 43 971 523 zł, co da dywidendę w wysokości 1 zł na akcję i przełoży się, według aktualnego kursu, na ponad 10% stopę dywidendy. 

Więcej informacji na temat dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły