Projekt uchwał na najbliższe NWZA MCR (MERCOR) zawiera wniosek dotyczący upoważnienia zarządu spółki do skupu akcji własnych stanowiących maksymalnie 10% kapitału zakładowego spółki. Akcje będą nabywane w celu umorzenia lub rozdysponowane w inny dopuszczalny prawem sposób. Na realizację skupu spółka planuje przeznaczyć do 23,5 mln zł.

"Cena płacona przez Spółkę za każdą nabywaną akcję nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach GPW, przy czym nie może być niższa, niż 0,25 złotych (...) i nie może być wyższa niż 15,00 złotych (...)" - czytamy w projekcie uchwały

Okres upoważnienia zarządu do realizacja nabycia akcji własnych ma trwać do 31 maja 2025 r. lub wyczerpania środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki odbędzie się 30.06.2020 r.