Wyższa sprzedaż w segmentach tkanin i materiałów reklamowych przełożyła się na wzrost przychodów Grupy 13% rdr i ponad trzykrotną poprawę skonsolidowanego zysku netto rdr.

W I kw. 2020 r. największym obszarem działalności Grupy LBW (LUBAWA) był segment tkanin, który wygenerował 39,0 mln zł przychodów ze sprzedaży zewnętrznej (+74% rdr) oraz wynik na poziomie 11,3 mln zł, co oznacza istotną poprawę wobec 0,7 mln zł straty segmentu w analogicznym okresie przed rokiem.

- Zmiana ta była rezultatem korzystniejszej struktury sprzedaży w segmencie tkanin, związanej m. in. z rozpoczęciem realizacji kolejnej części wieloletniego kontraktu na dostawę maskowań Berberys dla Inspektoratu Uzbrojenia, a także udanych prac optymalizacyjnych, kontynuowanych zgodnie z naszą strategią – wyjaśnia Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

Poprawę sprzedaży i wyników Grupa odnotowała również w segmencie materiałów reklamowych. Wykazane w tym obszarze przychody ze sprzedaży poza Grupę wyniosły 36,6 mln zł i były wyższe o 23% rdr. Zysk segmentu wyniósł 6,1 mln zł, co oznacza poprawę o 46% rdr.

- Wyższe wyniki segmentu materiałów reklamowych to w dużej mierze rezultat prac związanych z optymalizacją produkcji oraz skutecznych działań handlowych. Na poprawę wpłynęła również szybsza w stosunku do I kw. 2019 r. realizacja zamówień, a także korzystniejsza sytuacja kursowa – dodaje Marcin Kubica, Prezes Lubawy.

Segment sprzętu specjalistycznego, w którym działa Lubawa S.A., wykazał w I kw. 2020 r. 0,8 mln zł przychodów (wobec 15,4 mln zł rok wcześniej) oraz wynik na poziomie -1,2 mln zł. Jak wyjaśnia zarząd, na tę zmianę wpłynęła przede wszystkim mniejsza liczba przetargów ogłoszonych przez służby mundurowe, a wyniki w tym obszarze należy oceniać z perspektywy pełnego roku obrotowego.

- Słabszy okres w segmencie sprzętu specjalistycznego odnotowaliśmy przede wszystkim za sprawą mniejszej liczby postępowań przetargowych. Zmiana związana była również z efektem wysokiej bazy. Początek ubiegłego roku był dla nas wyjątkowo udany za sprawą realizacji dostaw kamizelek dla Komendy Głównej Policji, które nie powtórzyły się w roku bieżącym. Pragnę również przypomnieć, że wyniki segmentu sprzętu specjalistycznego należy oceniać w perspektywie całego roku, co związane jest z sezonowością sprzedaży dla służb mundurowych i akumulacją postępowań przetargowych w drugim półroczu – wyjaśnił Prezes Marcin Kubica.

W bieżącym roku Grupa Lubawa, zgodnie z ogłoszoną w grudniu strategią, będzie skupiać się na intensyfikacji działań sprzedażowych w najbardziej perspektywicznych obszarach biznesowych, a także na dalszych pracach optymalizacyjnych oraz związanych z poprawą efektywności procesów.

- Już dziś odczuwamy pierwsze efekty wdrażanej od 2019 r. kompleksowej strategii Grupy. Oczekuję, że jej stopniowa realizacja będzie pozytywnie wpływać na funkcjonowanie wszystkich naszych spółek także w kolejnych okresach – podsumowuje Prezes Marcin Kubica.