• MBR (MOBRUK) podpisał z Synthos wartą 5,9 mln zł umowę na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów gruzu zawierających rtęć z wyburzenia obiektu dawnej elektrolizy w szacowanej ilości 11 000 ton. Umowa zostanie zrealizowana w bieżącym roku.
  • Łączna wartość kontraktów pozyskanych do tej pory przez lidera polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych wzrosła rok do roku o ponad 20 proc. 

- Odpady odbierane od przedsiębiorstw z branży chemicznej stanowią istotne ogniwo w naszym łańcuchu produkcji granulatu cementowego, odbieranego następnie przez m.in. firmy budowlane, podmioty zajmujące się rekultywacją terenów czy kopalnie. To kolejna umowa tego rodzaju podpisana z Synthos w ostatnich latach. Systematycznie rozbudowujemy portfel zamówień dbając o wysokie marże. Wartość podpisanych do tej pory kontraktów wzrosła w porównaniu z analogicznym momentem ubiegłego roku o ponad 20 proc. - komentuje Józef Mokrzycki, prezes Mo-BRUK-u.

Spółka w I kwartale 2020 r. wypracowała 38,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 20,9 mln zł zysku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 15,8 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 42 proc., 101 proc. i 126 proc. Znaczący wzrost wyników był możliwy m.in. dzięki pozyskaniu nowych kontrahentów na rynku gospodarki odpadami, a także wzrostowi cen i opłat za przetwarzanie odpadów w związku ze zmianą przepisów, których celem jest ograniczenie szarej strefy.

Gospodarka odpadami jest największym segmentem działalności Mo-BRUK-u, stanowiącym w I kwartale bieżącego roku 90 proc. obrotów.

Akcjonariusze spółki podczas zwołanego na 15 czerwca 2020 r. walnego zgromadzenia zdecydują o wypłacie dywidendy w rekomendowanej najpierw przez zarząd, a następnie radę nadzorczą spółki kwocie 36 mln zł, co dałoby 10,25 zł na akcję. Dzień dywidendy przypadłby na 22 czerwca 2020 r., a jej wypłata nastąpiłaby 29 czerwca 2020 r. Byłaby to druga wypłata dywidendy w bieżącym roku. W marcu Mo-BRUK wypłacił akcjonariuszom z kapitału zapasowego 12,3 mln zł, co dało 3,51 zł na akcję.