(...) Zarząd Sescom SA (SES (SESCOM)) przekazuje zaktualizowane informacje dotyczące wpływu epidemii koronawirusa na Grupę Emitenta.

Według wstępnych szacunków Emitenta, skonsolidowane przychody ze sprzedaży wygenerowane w maju 2020 r. są niższe o ok. 10% w porównaniu do osiągniętych w maju 2019 roku i wynoszą ok. 9,1 mln PLN. Największy wpływ na różnicę w wartości sprzedaży r/r miało ograniczenie realizacji zleceń zagranicznych spowodowane restrykcjami gospodarczymi funkcjonującymi w krajach Europy. Spółki zagraniczne odpowiedzialne za realizację usług FM osiągnęły w maju sprzedaż na poziomie ok. 1,6 mln PLN wobec 3,4 mln PLN w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Sprzyjającym zjawiskiem dla działalności Grupy Emitenta jest stopniowe znoszenie obostrzeń handlowych w Polsce oraz wiodących krajach sprzedaży zagranicznej: Niemczech, Czechach, Węgrzech, Słowacji czy Niderlandach. Od początku maja w nowym reżimie sanitarnym funkcjonują galerie handlowe, co zaowocowało wznowieniem prac przeglądowych i serwisowych zaplanowanych jeszcze w I kwartale 2020 roku. Pozytywny trend odzwierciedla wartość sprzedaży Grupy, która jeszcze w kwietniu 2020 r. wyniosła 7,2 mln PLN (-25,8% r/r).

Wszystkie linie biznesowe Grupy Sescom pracują normalnie, spełniając ustanowione wymogi higieniczne w czasie realizacji zleconych zadań. Z powodu zamknięcia granic między poszczególnymi krajami UE oraz zagrożenia koniecznością odbycia kwarantanny, ograniczone zostały jedynie prace wymagające podróży międzynarodowych.

Od 1 czerwca do pracy stacjonarnej wracają stopniowo pracownicy biurowi. Biura Sescom funkcjonują zgodnie ze wskazaniami rządowymi dotyczącymi standardów sanitarnych: pracownicy mają do dyspozycji środki higieny oraz maseczki, rękawiczki i przyłbice. Ograniczony został również dostęp do części wspólnych.

Zarząd Emitenta dostrzega stopniowy wzrost zleceń związany z kontynuowanym odmrażaniem kolejnych segmentów gospodarki w poszczególnych krajach Europy. Grupa Sescom utrzymuje poziom przychodów pozwalający na stabilne funkcjonowanie oraz planowanie dalszego rozwoju. Nie ma również zagrożenia związanego z nieterminowym spływem znaczących należności.

Czasowe ograniczenie funkcjonowania obiektów handlowych w poszczególnych krajach działalności może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta oraz jego wyniki finansowe. W związku z powyższym Zarząd Emitenta na bieżąco analizuje sytuację oraz monitoruje decyzje podejmowane przez władze lokalne, by móc skutecznie przeciwdziałać negatywnym trendom oraz zastosować narzędzia rządowe w poszczególnych krajach. Firma jest w stałym kontakcie z klientami i natychmiast reaguje na ich zapotrzebowanie na specjalistyczne wsparcie w kolejnych etapach odmrażania poszczególnych gospodarek. Informacje o zdarzeniach zidentyfikowanych jako istotne dla sytuacji gospodarczej Spółki oraz jej Grupy będą niezwłocznie przekazywane w raportach bieżących.