Krzysztof Jędrzejewski i KMW Investment ogłosili wezwanie na 34,07% akcji MSZ (MOSTALZAB). Cena za akcję spółki została ustalona na 0,73 zł.

Po przeprowadzeniu wezwania, członkowie porozumienia zamierzają osiągnąć łącznie 66% głosów, którym odpowiada 49 213 077 akcji spółki.

"Członkowie Porozumienia traktują Spółkę jako inwestycję długoterminową. Członkowie Porozumienia zamierzają prowadzić wspólną politykę wobec Spółki, której celem będzie zrównoważone budowanie jej długoterminowej wartości, opartej na rozwijaniu dotychczas prowadzonej przez nią działalności. Zamiarem wzywających jest utrzymanie notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A" - czytamy w treści wezwania

Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu przyjmowane będą od 13 lipca 2020 r. i potrwają do dnia 27 lipca 2020 r.