Zarząd MLS (MLSYSTEM) nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy za rok 2019 i wniósł o zawieszenie polityki dywidendowej w odniesieniu do podziału ubiegłorocznego zysku. Całość wypracowanego w 2019 r. wyniku netto ma trafić na powiększenie kapitału zapasowego.

Pierwsza i do tej pory jedyna dywidenda trafiła do akcjonariuszy spółki w 2019 r. Było to 0,2 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły