Konsorcjum Grupy FER (FERRUM) (lider) oraz IZS (IZOSTAL) wygrało przetarg PERN S.A. dotyczący budowy rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia.  Wartość oferty wyniosła ok. 34,3 mln zł netto (42,2 mln zł brutto).

Oferta konsorcjum (Grupa FERRUM– lider, Izostal S.A. – członek) została wskazana jako najkorzystniejsza w postępowaniu ofertowym na realizację zadania: „Dostarczenie i przechowanie fabrycznie nowych rur i łuków na potrzeby realizacji budowy rurociągu produktowego relacji Boronów – Trzebinia”. Specyfikacja warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw do marca 2021 roku.

 – To kolejny przetarg o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju wygrany przez Grupę Kapitałową FERRUM. Przypomnę, że na początku czerwca nasza oferta, o równowartości blisko 22 mln zł, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot C. Wierzymy w utrzymanie tego trendu, dzięki produkcji dobrych jakościowo wyrobów. Oczywiście, co warto podkreślić, uczestnictwo w tego typu projektach to nabywanie bezcennego doświadczenia i zdobywanie referencji, które są potwierdzeniem naszych unikalnych kompetencji – wskazuje Krzysztof Kasprzycki, prezes FERRUM S.A.

Budowa rurociągu produktowego Boronów – Trzebinia to strategiczna inwestycja w polskim sektorze naftowym. Instalacja umożliwi efektywniejszą kosztowo i bezpieczniejszą dystrybucję paliw na terenach Polski południowej. Projekt zakłada budowę rurociągu produktowego o długości ok. 97 km relacji Boronów – Trzebinia, przebiegającego przez tereny województwa śląskiego i małopolskiego.

W I kw. 2020 r. FERRUM S.A. wypracowało 141,4 mln zł skonsolidowanych przychodów (+32% r/r), EBITDA zwiększyła się o 37% do 5,4 mln zł, a EBIT o 340% do 1,8 mln zł.