CIG (CIGAMES) podpisał aneks do umowy kredytu odnawialnego z MBK (MBANK) w zakresie zwiększenia wysokości kredytu odnawialnego o 15 mln zł. Pozyskane finansowanie może zostać wykorzystane przy realizacji  trzech projektów w tym Sniper Ghost Warrior Contracts 2 oraz Lords of the Fallen 2.

„Cieszę się, że podpisaliśmy aneks do umowy kredytowej. Finansowanie przez bank mimo trwającej wciąż pandemii jest nadal atrakcyjne kosztowo. W najbliższych miesiącach będziemy prowadzić dalsze rozmowy dotyczące finansowania w kolejnych latach. Możliwe jest, że jego poziom kolejny raz może istotnie się zmniejszyć. Ostateczne decyzje podejmiemy najprawdopodobniej​ w IV kwartale 2020.” – komentuje Marek Tymiński, prezes CI Games.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M oraz 2,7 pkt. proc. marży. Zabezpieczenia spłaty kredytu są typowe dla tego typu umów i obejmują zastaw finansowy na rachunkach spółki w mBanku oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Jednocześnie Marek Tymiński, prezes CI Games, zobowiązany jest posiadać minimum 52.663.570 akcje spółki, stanowiące 32,52 proc. liczby głosów w akcjonariacie.

United Label, globalna platforma wydawnicza z Grupy CI Games, prowadzi emisję akcji, z której chce pozyskać 4,4 mln zł na finalizację prac nad aktualnym portfolio wydawniczym oraz dalszą jego rozbudowę. Spółka z sukcesem zakończyła I transzę emisji akcji, z której pozyskała 3 mln zł. Zapisy w II transzy startują 1 lipca o 10:00, szczegóły oferty zostaną zaprezentowane na CrowdConnect.pl.

- Wierzymy w dalszy rozwój United Label, po udanej emisji nadal będziemy większościowym akcjonariuszem z prawie 80-cio proc. udziałem w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu, a wyniki spółki będziemy konsolidować w sprawozdaniu Grupy Kapitałowej CI Games. – dodaje Marek Tymiński.