Zarząd CRB (CARBONSTU) podjął uchwałę o rozpoczęciu działań, których celem jest  przeniesienie akcji spółki z rynku NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Projekty uchwał w tej sprawie zostaną wprowadzone na najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki. Władze Carbon Studio rozpoczęły rozmowy z domami maklerskimi oraz kancelariami prawnymi, które będą odpowiedzialne za przeprowadzenie całego procesu. Studio koncentruje się obecnie na produkcji gry VR (wirtualna rzeczywistość) w uniwersum Warhammera: Age of Sigmar oraz rozwoju marki The Wizards.

- Podjęliśmy decyzję o zmianie rynku notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, aby jeszcze bardziej zwiększyć transparentność naszej spółki w oczach inwestorów, zwłaszcza instytucjonalnych oraz poszerzyć ich bazę. Jesteśmy przekonani, że obecność na rynku regulowanym wpłynie na wzrost płynności akcji spółki oraz jej kapitalizacji – informuje Błażej Szaflik, prezes zarządu Carbon Studio SA. – Obecność na GPW z pewnością umocni zaufanie do spółki, co jest szczególnie ważne podczas współpracy z zagranicznymi partnerami. – dodaje.

Odpowiednie projekty uchwał zostaną wprowadzone do porządku obrad najbliższego WZA spółki. Zarząd rozpoczął pierwsze rozmowy z domami maklerskimi oraz kancelariami prawnymi, które docelowo będą odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu.

Carbon Studio to specjalista w dziedzinie developmentu gier dedykowanych technologii VR. W pierwszym kwartale br. spółka odnotowała r/r prawie 440 proc. wzrostu zysku netto – Konsekwentnie realizowana przez nas strategia rozwoju i kierunek w którym podążamy przekłada się na wzrost finansów naszej spółki. W pierwszym kwartale osiągnęliśmy przychód netto ze sprzedaży w wysokości ponad 0,45 mln zł, to wynik o prawie 150 proc. lepszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najbardziej cieszy nas zysk netto, który był wyższy r/r o prawie 440 proc. i ostatecznie wyniósł prawie 0,2 mln zł netto  – mówi Błażej Szaflik.

W styczniu Carbon Studio utworzyło spółkę zależną Iron VR, której działalność koncentruje się na mniejszych grach VR o niskich budżetach. –  W ten sposób jasno rozgraniczamy kompetencje między Carbon Studio, a Iron VR. Zakładamy produkcję kilku gier rocznie. Środki na finansowanie rozwoju spółki będą pochodzić od zewnętrznych partnerów – dodaje prezes Carbon Studio.

Obecnie zespół koncentruje się na produkcji gry VR w uniwersum Warhammera: Age of Sigmar. To efekt podpisanej we wrześniu 2019 roku umowy z Games Workshop, globalnym wydawcą gier bitewnych i miniaturek fantasy. – Games Workshop bardzo aktywnie angażuje się w pracę nad naszym wspólnym projektem. W ramach prac nad grą działamy ze specjalnym zespołem dedykowanym dla Carbon Studio. Niezwykła popularność uniwersum Warhammer, bardzo duża i aktywna społeczność skoncentrowana wokół tego świata oraz zaangażowanie naszego biznesowego partnera sprawiają, że jest to dla nas niezwykle cenne przedsięwzięcie – informuje Aleksander Caban z zarządu Carbon Studio.

Premiera gry planowana jest na przełomie 2020/2021 roku.