Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG były w czerwcu 2020 r. równe około 82,5 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w analogicznym miesiącu 2019 r. o około 8,3%.

Przychody ze sprzedaży w segmencie odzieżowym, czyli realizowane przez marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler i Bytom spadły w czerwcu 2020 r. do około 50,1 mln zł, czyli o 13,7% r/r. Natomiast sprzedaż segmentu jubilerskiego (marka W.KRUK) wyniosła około 30,5 mln zł, o 3,8% więcej niż rok wcześniej.

Łącznie, od początku 2020 r. Grupa VRG osiągnęła przychody równe około 371,8 mln zł (-26,7% r/r). Za 226,6 mln zł wypracowanych przychodów odpowiadał segment odzieżowy, a 133,4 mln zł jubilerski. To odpowiednio -26,2% i -15,6% w stosunku do okresu styczeń – czerwiec 2019 r.

„VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w czerwcu 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 50,8% i była niższa od marży osiągniętej w czerwcu 2019 roku o około 1,8 p.p. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-czerwiec 2020 wyniosła około 47,7% i była niższa o 3,8 p.p. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku" – czytamy w komunikacie

Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej VRG była na koniec czerwca 2020 r. równa 52,7 tys. m2.