Zarząd ENT (ENTER) zarekomendował, aby odstąpić od wypłaty dywidendy z zysku netto za 2019 r., który w całości miałby trafić na kapitał zapasowy. 

"Z uwagi na stan epidemii COVID - 19, który spowodował poważną niepewność co do sytuacji gospodarczej w kolejnych miesiącach, Zarząd wskazał, że celowe jest wstrzymanie się z dokonywaniem wypłaty dywidendy i gromadzenie środków finansowych celem zapewnienia stabilności finansowej Spółki w bieżącym roku" - uzasadniono w komunikacie

Spółka nieprzerwanie wypłacała dywidendę w latach 2016-2019. Więcej informacji na temat dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły