Zarząd BDX (BUDIMEX) poinformował w dniu 3 lipca 2020 r., że podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych w odniesieniu do segmentu deweloperskiego Grupy Budimex. Przegląd będzie miał na celu przeanalizowanie różnych dostępnych scenariuszy rozwoju segmentu deweloperskiego oraz wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji strategii długoterminowego rozwoju Budimex SA. Firma będzie rozważać poszerzenie ekspansji geograficznej i produktowej, by docelowo uzyskać dwukrotnie wyższą sprzedaż na rynku deweloperskim.

W ramach przeglądu Budimex zamierza przeanalizować scenariusze obejmujące m. in. pozyskanie znaczącego inwestora lub inwestorów dla działalności deweloperskiej (zarówno mniejszościowych jaki i większościowego), zawarcie aliansu strategicznego z innym podmiotem, wprowadzenie Budimex Nieruchomości na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizie ma zostać poddana także możliwość dywersyfikacji działalności deweloperskiej m. in. poprzez budowanie zasobu mieszkań na wynajem (resi for rent), akademików, czy też realizację projektów nieruchomościowych o charakterze komercyjnym. Wynikiem procesu może być także podjęcie decyzji o zaniechaniu wprowadzania zmian i kontynuacji dotychczasowego modelu działania Budimex Nieruchomości.

Budimex podjął decyzję o przystąpieniu do procesu wyboru doradcy zewnętrznego spośród renomowanych firm, którego zadaniem będzie wsparcie zarządu w przeprowadzeniu przeglądu.  Sytuacja Budimex Nieruchomości oraz Budimex SA jest dobra, obie spółki mają mocną pozycję gotówkową, która po ostatnich miesiącach się poprawiła względem początku roku 2020. Aktualnie realizowane i planowane inwestycje będą kontynuowane bez zmian, podobnie jak kolejne zakupy działek we wszystkich lokalizacjach, w których działa Budimex Nieruchomości, szczególnie w Warszawie.

Analiza, którą rozpoczynamy ma charakter długoterminowy. Prognozy dot. sytuacji rynku mieszkaniowego są dobre. Baza mieszkaniowa w Polsce pozostaje ograniczona. Duża część zasobów mieszkaniowych ma co najmniej 40 lat. Średnia wielkość powierzchni mieszkań odbiega od średniej europejskiej, co generuje możliwości rozwoju tego segmentu budownictwa.