Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Auto Partner wzrosły w czerwcu 2020 r. o 17,34% r/r do poziomu 150,71 mln zł. Sprzedaż spółki Auto Partner S.A. odpowiadała za 150,58 mln zł wygenerowanych przychodów.

Od początku roku APR (AUTOPARTN) wypracował przychody równe 767,42 mln zł w porównaniu do 719,57 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie 2019 r.