Szacunekowy skonsolidowany zysk netto BDX (BUDIMEX) za drugi kwartał 2020 r. wyniósł 91 mln zł. W stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego stanowi to wzrost o 107%.

"Wzrost skonsolidowanego zysku netto wynika przede wszystkim z wysokiej sprzedaży w segmencie deweloperskim, gdzie w drugim kwartale zawarto 618 umów notarialnych, a także z konsolidacji 100% wyników Grupy FBSerwis (do 30 czerwca 2019 roku Grupa Budimex konsolidowała wyniki Grupy FBSerwis metodą praw własności w proporcji 49%)" - podano w komunikacie