MLS (MLSYSTEM) pozyska 58,4 mln zł z emisji akcji serii E w ramach oferty bezprospektowej na rozwój projektów strategicznych. Cena emisyjna ustalona w procesie budowy księgi popytu wynosi 80 zł, a inwestorzy obejmą 730 tys. akcji. Zawarcie umowy objęcia walorów nastąpi do 5 sierpnia.

- Cena emisyjna w wysokości 80 zł uwzględnia ponad 10-proc. premię względem uśrednionej ceny waloru z ostatnich 20 dni. Fakt ten stanowi potwierdzenie zaufania do spółki oraz pozytywnego przyjęcia założeń strategicznych na lata 2020 - 2024, bazujących na produktach „nowej ery kwantowej” - komentuje Dawid Cycoń, prezes i współzałożyciel ML System.

Akcje nowej emisji serii E w liczbie do 730 tys. zostały zaoferowane w trybie bezprospektowym inwestorom kwalifikowanym oraz niekwalifikowanym przy minimalnym zapisie
o równowartości 100 tys. euro. Przydział i cena emisyjna zostały ustalone w ramach budowy księgi popytu, prowadzonej przez IPOPEMA Securities. Proces budowy księgi popytu został zakończony w ciągu jednego dnia.

Kapitał pozyskany z emisji akcji E zostanie przeznaczony na sfinansowanie projektu Active Glass.

ML System oczekuje, że na koniec 2023 r. będzie dysponować łączną zdolnością produkcyjną kwantowych szyb zespolonych w wysokości do 20 tys. m2 miesięcznie. Rezultatem realizacji strategii ma być osiągnięcie w 2024 r. przez spółkę przychodów ze sprzedaży przekraczających 400 mln zł, przy atrakcyjnej rentowności biznesu.

ML System, zgodnie z danymi szacunkowymi, w I półroczu 2020 r. wypracował 55,2 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 13,8 mln zł EBITDA. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 31 proc. oraz 106 proc.