Komisji Nadzoru Finansowego skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie żądanie zawieszenia obrotu akcjami oraz prawami do akcji GIF (GAMFACTOR).

"Powodem skierowania żądania zawieszenia obrotu jest brak przekazania przez ww. Spółkę do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2020 r" - czytamy w uzasadnieniu

Spółka była zobowiązana do przekazania do publicznej wiadomości raportów kwartalnych za pierwszy kwartał 2020 r. do dnia 29 lipca 2020 r.

Akcje Gaming Factory zadebiutowały na GPW 23 lipca 2020 r.