• PGE kupiła leżącą w województwie łódzkim Farmę Wiatrową Skoczykłody o łącznej moc 36 MW. >>>
  • MBR (MOBRUK), w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji imiennych serii B, złożył prospekt emisyjny do KNF. >>>
  • DDI (DDISTANCE) podpisał umowę z Sony Pictures Television Inc. Jej przedmiotem jest udzielenie prawa opcji do nabycia autorskich praw majątkowych do gry Serial Cleaner>>>
  • W pierwszej połowie roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży ZWC (ZYWIEC) wyniosły 1 845 mln złotych (I poł. 2019: 1 729 mln). Skonsolidowany zysk wyniósł w tym okresie 98 mln złotych (2019: 131 mln złotych). >>>
  • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU rezygnuje z pobierania od klientów opłat za zarządzanie subfunduszem inPZU Inwestycji Ostrożnych. >>>
  • Rzut oka na działania zarządzających Generali Investment TFI zamyka podsumowania decyzji monitorowanych przez nas TFI za drugi kwartał 2020 r. Parafrazując przysłowie ostatni nie znaczy jednak najgorszy, a w portfelu Generali Investment TFI działo się naprawdę sporo [BR Premium] >>>
  • SIM (SIMFABRIC) w ciągu pierwszego dnia sprzedaży trzech gier ze swojego portfolio wydawniczego, odzyskał wszystkie koszty zainwestowane w porting i wydanie tytułów. >>>
  • Akcjonariusze ATG (ATMGRUPA) zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,09 zł na akcję. >>>