Blirt SA – Biolab Innovative Research Technologies, firma biotechnologiczna specjalizująca się w wytwarzaniu wysokiej jakości wyspecjalizowanych enzymów oraz odczynników dedykowanych do zastosowania w Life Science, po I półroczu 2020 wypracowała przychody ze sprzedaży bez zmiany stanu produktów na poziomie 18,4[1] mln zł (wzrost o 287% r/r) i zysk netto w wysokości 6,2 mln zł (wobec 4 tys. zł rok wcześniej).

W samym II kwartale 2020 spółka przy przychodach 12,3 mln zł (+384% r/r) wypracowała zysk netto na poziomie 5,8 mln zł (+1355% r/r). Gros przychodów w tym okresie, aż 68%, stanowiły zamówienia na produkty spółki dla zagranicznych klientów, głównie producentów testów diagnostycznych. Grupa wykorzystuje rosnące znaczenie szeroko pojętej biologii molekularnej, obszaru, w którym posiada jedne z najwyższych w Polsce kompetencji.

Spółka wyspecjalizowana w produkcji przemysłowej dla B2B wysokiej jakości enzymów oraz odczynników niezbędnych składników do testów diagnostycznych dziś jest beneficjentem zmian rynkowych przyspieszonych przez pandemię COVID-19. Enzymy i odczynniki do biologii molekularnej to obecnie kluczowe potrzeby rynku diagnostyki na całym świecie, co przekłada się na dynamiczne wzrosty sprzedaży i zyskowności Blirt. Wzrost sprzedaży wiąże się również z wprowadzaniem enzymów Blirtu w przemysłowe procesy produkcyjne klientów B2B i stanowi potencjalnie trwałą platformę zwiększania skali działalności.

Większość sprzedaży spółki realizowana jest na rynki zagraniczne, są to kraje zarówno europejskie, ale także inne, m.in. USA czy Rosja. Sprzedaż eksportowa od wielu lat stanowi największy udział w przychodach ze sprzedaży spółki.

Testy do detekcji wirusa SARS-CoV-2, których spółka jest dystrybutorem w Polsce nadal stanowią znaczący udział w sprzedaży.

Pracujemy nad dalszym wzrostem skali działalności, by w obliczu pandemii COVID-19 w pełni wykorzystać budowany przez lata potencjał. Badania rynkowe pokazują, że trwająca pandemia na stałe przyspieszyła dynamikę zmian w globalnej diagnostyce i procesach epidemiologicznych. Wszystkie kluczowe enzymy oraz zestawy samodzielnie wytwarzamy w celu zapewnienia powtarzalności i najwyższej jakości produktów. W ostatnich miesiącach wiele uwagi i wysiłku poświęciliśmy zwiększaniu naszych możliwości wytwórczych głównych produktów do poziomu umożliwiającego realizację istotnie zwiększonego poziomu zamówień. Jesteśmy beneficjentem „nowej normalności”. Wykorzystaliśmy swoją szansę, by służyć przede wszystkim dostawami enzymów własnej produkcji dla światowych graczy B2B produkujących zestawy diagnostyczne, a także jako lokalny dystrybutor najlepszych dostępnych testów do detekcji wirusa COVID-19 będących na liście WHO – mówi Tomasz Wrzesiński, Wiceprezes Zarządu BLIRT SA.

 

WYBRANE DANE FINANSOWE PO I PÓŁROCZU 2020:

PLN’000

1H 2020

1H 2019

Zmiana%

2Q 2020

2Q 2019

Zmiana%

Przychody ze sprzedaży z uwzględnieniem zmiany stanu produktów

17 783

4 935

260%

11 970

2 835

322%

Przychody ze sprzedaży bez zmiany stanu produktów

18 447

4 771

287%

12 318

2 544

384%

EBIT

6 483

29

22255%

6 084

420

1349%

Zysk netto

6 197

4

154825%

5 807

399

1355%

W II kwartale 2020 zgodnie z planem zakończono likwidację działu analityki i tym samym wszystkie czynności związane z realizacją wykonywanych przez dział projektów (udział likwidowanego działu w przychodach w I półroczu 2020 roku wyniósł blisko 3%, natomiast udział w kosztach operacyjnych to ok. 14%). Po wykluczeniu wyników działu analityki z przychodów spółki (bez zmiany stanu produktów) notowane wzrosty za I półrocze i II kwartał wyniosły odpowiednio +455% r/r (wzrost do 18,1 mln zł z 3,3 mln zł) i +576% r/r (wzrost do 12,2 mln zł z 1,8 mln zł)

 

[1] Wartość przychodów bez zmiany stanu produktów. Przychody ze sprzedaży po ustaleniu zmiany stanu produktów wynoszą po 1H 2020: 17,8  mln zł (+260% r/r) i po 2Q 2020: 12,0 mln zł (+322%).