Według wstępnych danych DCR (DECORA) osiągnęła w I półroczu 2020 roku następujące wyniki:

  • Przychody ze sprzedaży – 165,4 mln zł wobec 151,5 mln zł w I półroczu 2019 roku, co stanowi wzrost o 9%;
  • EBITDA - 33,9 mln zł wobec 23,4 mln zł w I półroczu 2019 roku, co stanowi wzrost o 45%
  • Zysk netto – 22,6 mln zł wobec 14,3 mln zł w I półroczu 2019 roku, co stanowi wzrost o 58%.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skróconym skonsolidowanym raporcie okresowym za I półrocze 2020 roku, który ma być opublikowany 28 sierpnia 2020 roku.

Według szacunków skonsolidowany wynik brutto ze sprzedaży w II kwartale 2020 roku wzrósł o 20% i wyniósł 32,4 mln zł, wobec 27 mln zł przed rokiem. Marża brutto ze sprzedaży wynosi 41,2 %, w porównaniu do 34,2 % przed rokiem. W II kwartale 2020 roku Decora osiągnęła 13,4 mln zł zysku netto, w porównaniu do 7,0 mln zł.

Zdaniem zarządu zmiana wynika ze struktury sprzedaży produktów, niższych cen nabycia surowców oraz wyższych kursów walutowych.