Grupa kapitałowa AGO (AGORA) opublikowała wstępne skonsolidowane wyniki operacyjne z II kwartał i pierwsze półrocze 2020 roku.

 

2 kwartał 2020 r.:

 • Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 129,5 mln PLN
 • Wstępna skonsolidowana strata operacyjna na poziomie EBIT: 53,4 mln zł
 • Wstępna skonsolidowana strata operacyjna na poziomie EBIT bez zdarzeń jednorazowych: 48,5 mln zł
 • Wstępna skonsolidowana strata na poziomie EBITDA: 4,4 mln zł
 • Wstępna skonsolidowana strata netto: 41,1 mln zł
 • Wstępna skonsolidowana strata operacyjna na poziomie EBIT w ujęciu bez wpływu MSSF 16: 44,8 mln zł
 • Wstępna skonsolidowana strata na poziomie EBITDA bez wpływu MSSF 16: 13,4 mln zł
 • Wstępna skonsolidowana strata netto w ujęciu bez wpływu MSSF 16: 38,1 mln zł

 

 1. poł. 2020 r.:

 • Wstępna skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 419,1 mln PLN
 • Wstępna skonsolidowana strata operacyjna na poziomie EBIT: 72,9 mln zł
 • Wstępna skonsolidowana strata operacyjna na poziomie EBIT bez zdarzeń jednorazowych: 53,3 mln zł
 • Wstępne skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA: 40,2 mln zł
 • Wstępna skonsolidowana strata netto: 88,2 mln zł
 • Wstępna skonsolidowana strata operacyjna na poziomie EBIT bez wpływu MSSF 16: 63,2 mln zł
 • Wstępne skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA bez wpływu MSSF 16: 13,8 mln zł
 • Wstępna skonsolidowana strata netto bez wpływu MSSF 16: 58,6 mln zł

 

Olbrzymi wpływ na poziom przychodów i wyniki finansowe grupy miał wybuch pandemii COVID-19 i obostrzenia wprowadzone w celu zapobiegnięcia jej dalszemu rozprzestrzenianiu się.  Wpłynęły one w istotny sposób na poziom wszystkich kategorii przychodów. Ich najistotniejszy wpływ widoczny był w przychodach z działalności kinowej, przychodach ze sprzedaży usług reklamowych oraz w przychodach z działalności gastronomicznej oraz ze sprzedaży wydawnictw. – czytamy w raporcie.

 

Spółka wymieniła również szereg zdarzeń jednorazowych, mających wpływ na opublikowane szacunki. Należą do nich:

 • zysk ze sprzedaż nieruchomości – budynku serwerowni i gruntów przy ul. Daniszewskiej w Warszawie (w 2. kw. 2020 r. 0,4 mln zł, w 1. poł. 2020 r. 7,1 mln zł),
 • odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów trwałych w wysokości 7,5 mln zł w 2. kw. 2020 r. oraz 28,9 mln zł w 1. poł. 2020 r. zawierające głównie koszty odpisów aktywów spółek Plan D Sp. z o.o. (dawniej „Domiporta Sp. z. o.o.”) oraz Foodio Concepts Sp. z o.o. w pierwszym kwartale 2020 r. oraz wartości aktywów trwałych w spółce AMS w wysokości 6,7 mln zł w drugim kwartale 2020 r.,
 • koszty restrukturyzacji w 2. kw. 2020 r. w wysokości 1,4 mln zł obejmujące zwolnienia grupowe w Plan D Sp. z o.o. (dawniej „Domiporta Sp. z o.o.”) oraz program dobrowolnych odejść w Goldenline,
 • zysk ze zbycia przedsiębiorstwa Plan D Sp. z o.o. (dawniej „Domiporta Sp. z o.o.”) w wysokości 3,6 mln zł w 2 kw. 2020 r.