Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Dywidenda Echo Investment równa wypłaconej w 2019 roku zaliczce

Udostępnij

 

13 sierpnia 2020 roku ZWZA ECH (ECHO) zdecydowało o następującym podziale zysku spółki:

(a) zysk netto osiągnięty w zakończonym roku obrotowym 2019 w wysokości 21,4 mln zł przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy;

(b) przeznaczony do podziału zysk powiększyć o kwotę 184,9 mln zł pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co łącznie daje 206,4 mln zł;

(c) zaliczyć na poczet dywidendy kwotę 206,4 mln zł w dniu 21 października 2019 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019 (uchwała Zarządu z dnia 11 września 2019 roku);

(d) dywidenda odpowiada wysokości wypłaconej w dniu 21 października 2019 r. zaliczki, w związku z czym, nie ustala się dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, ponieważ spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków 

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły
Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+