Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+

Grupa Kęty podnosi prognozy tegorocznych wyników

Udostępnij

Zarząd KTY (KETY) podał, że w związku z wysokim zaawansowaniem prognozy po pierwszy półroczu, całoroczne szacunki dla wyników spółki zostaną przekroczone o ponad 10%. Aktualna prognoza zakłada wypracowanie w 2020 r. 352 mln zł zysku netto przy sprzedaży na poziomie 3 380 mln zł. To odpowiednio o +20% i +2% więcej niż spółka zakładała jeszcze w lutym.

"Ponadto, szacowany na 2020 rok poziom wydatków inwestycyjnych wynosi ok. 173 mln PLN i będzie niższy o 19% w porównaniu z założeniami prognozy z 5 II 2020 roku. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych wynika głównie z przesunięć terminów rozpoczęcia realizacji części projektów inwestycyjnych" - dodano w komunikacie

Jak podano, zadłużenie netto na koniec 2020 r. szacowane jest na ok. 700 mln zł. To o ok. 6% mniej w porównaniu z poziomem planowanym w prognozie z lutego.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź Biznesradar+