Wschodząca gwiazda

Od razu zaczynamy nietypowo. I to podwójnie. Po pierwsze autorami rekomendacji są rzadko obecni w tym cyklu analitycy Dr Kalliwoda Research. Po drugie, dotyczy ona spółki notowanej na NewConnect, jaką jest KBT (KLABATER).

Analitycy w (przygotowanej na zlecenie emitenta) rekomendacji nazywają Klabater najbardziej niedowartościowanym producentem gier na warszawskim parkiecie. W ich ocenie – niesłusznie – i szacują, że ubiegłoroczny debiutant ma szasnę na ponad 80% wzrost kursu akcji osiągnięty dzięki obfitemu kalendarzowi nadchodzących premier, mocnemu katalogowi (Help Will Come Tomorrow, Crossroads Inn) i poprawiającym się wynikom.

Pięć tegorocznych premier, w tym dwa potencjalne hity, This is Zodiac Speaking i Heliborne, mają przełożyć się na 8,1 mln zł przychodów (+39% r/r) i 1,33 mln zł zysku netto (+45% r/r). Jednak Klabater powinien w pełni rozwinąć skrzydła dopiero w przyszłym roku, kiedy na wyniki będzie pracować całe portfolio wydanych do tej pory tytułów. Specjaliści prognozują na 2021 r. skokowy, niemal czterokrotny wzrost zysku netto czy przychodach wyższych o 120% r/r.

 

Potencjalni liderzy wzrostu

Na tym nie kończymy jednak przygody z sektorem gier. Ani z NewConnect. Jak widać mała giełda powróciła nie tylko do łask inwestorów (wzrost wartości obrotu akcjami w lipcu wyniósł +2277,1% r/r i +1174,9% r/r w sierpniu (sic!)), ale i analityków.

Już nie tak niecodzienne, ale w dalszym ciągu imponujące wzrosty może przynieść też inwestycja w akcje BTC Studios (wcześniej Blockchain Lab). Analitycy East Value Research wycenili akcje BTC (BLKCHNLAB) w inicjującym raporcie (przygotowanym na zlecenie emitenta) na 19,5 zł, czyli ponad trzykrotność ich aktualnej wartości.

"Korzystając z 5-letniej umowy licencyjnej na wyłączność z wiodącą międzynarodową firmą produkującą i dystrybuującą animowane seriale telewizyjne dla dzieci i rodzin, Cyber Group Studios, BTC planuje wydać mocny zestaw gier" – czytamy w rekomendacji

Poza mocnym, bo zgodnie z planami obejmującym aż 19 tytułów do końca 2024 r. zestawem gier, analitycy pozytywnie oceniają też poza-biznesowe działania spółki. Wymieniają tutaj partnerstwo z IDG Consulting i pozyskanie dwóch inwestorów: Andrzeja Klesyka (byłego prezesa PZU) i Petera Törnquista (partnera CVC Capital i Bain&Company). A pierwsze zyski mają pojawić się w przyszłym roku.

 

Wracamy na główny parkiet i do chwilę nieobecnego Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Ale bynajmniej nie w krąg dużych spółek. Propozycja inwestycyjna specjalistów z Noble Securities to bowiem KRC (KREC), czyli jedna z nowych spółek w Programie. Wydana ostatniego dnia sierpnia rekomendacja daje spółce ok. 50% potencjał wzrostu.

„Krynicki Recykling kontynuuje umacnianie pozycji lidera recyklingu stłuczki szklanej na krajowym rynku. Pozytywne trendy zarówno po stronie podaży surowca jak i popytu na główny produkt spółki powinny zostać utrzymane” – czytamy w rekomendacji

Specjaliści zwracają uwagę, że spółce sprzyja nie tylko otoczenie rynkowe (polityka unijna i krajowa dotycząca odzysku i recyklingu) i wysoki popyt ze strony hut szkła, ale także znaczące nadwyżki mocy produkcyjnych Krynickiego Recyklingu. Jak czytamy w rekomendacji, w 2019 r. spółka wykorzystywała mniej niż połowę swoich możliwości, co w ocenie ekspertów daje duże możliwości zwiększania przychodów bez ponoszenia większych nakładów. Szacują, że do 2029 r. będzie to 81%, poprzedzone latami trwałego trendu generowania gotówki i wypłaty dywidendy.

 

Podium „potencjalnych liderów” zamyka STP (STALPROD). W ocenie analityków DM mBanku, spółka zasługuje na świeże spojrzenie inwestorów z uwagi na zmianę działalności spółki.

„Z końcem 2020 roku Stalprodukt zakończy działalność największej kopalni cynku Olkusz Pomorzany (ponad 70% dostaw rudy w Grupie). Wydobywanie rudy zostanie zastąpione przez uruchomione w końcówce 2019 roku instalacje recyklingu cynku (do 30% produkcji cynku w Grupie) oraz rudy zakupywanej z zewnątrz (do 70% zapotrzebowania)” – czytamy w raporcie

Zespół DM mBanku jest zdania, że działalność oparta o przetop i recykling cynku wykazuje się mniejszą wrażliwością na zmiany cen metalu, a co za tym idzie mniejszą zmiennością wyników. Wskazują też na mocny bilans spółki i dużą zdolność do generowania gotówki. Słowem: „kupuj”.

 

Znak zapytania

Akcje ALR (ALIOR) nie mają za sobą udanej pierwszej połowy 2020 r. Ani ubiegłego roku. Ani 2018 r. Łącznie od szczytu na początku 2018 r. notowania banku spadły już o przeszło 80%. Czy to koniec spadków, a dno zostało już osiągnięte? Zdania są podzielone.

W roli umiarkowanych optymistów występują specjaliści z Societe Generale. Ustalona przez nich cena docelowa, 17 zł daje w tym momencie 27% potencjał do wzrostu. Rekomendację obniżono jednak z „kupuj” do „trzymaj”.

Cienia nadziei nie widzą jednak analitycy Haitong Bank. Eksperci oceniają, że aby wrócić na ścieżkę wzrostu Alior Bank musi poprawić swoją ofertę na rynku depozytów, gdzie systematycznie traci pozycję od końca 2018 r. Oczywiście spółce nie pomaga też sytuacja makroekonomiczna i poziom stóp procentowych. Dlatego utrzymali zalecenie „sprzedaj” przy cenie docelowej o 12% niższej od aktualnego kursu.

Powyższy tekst stanowi skrót wymienionych niżej rekomendacji. Pełne wersje raportów lub ich skrócone wersje zawierające informacje wymagane przez Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/95S z dnia 9 marca 2016 r, są dostępne pod wskazanymi adresami:

Spółka Data rekomendacji Godzina upublicznienia Instytucja Link
KBT (KLABATER) 24.08.2020 - Kalliwoda Research

https://www.infostrefa.com/

BTC (BLKCHNLAB) 04.08.2020 09:00 East Value Research  https://www.infostrefa.com/
KRC (KREC) 31.08.2020

16:45

Noble Securities https://www.noblesecurities.pl/
STP (STALPROD) 07.08.2020 08:17 DM mBank https://www.mdm.pl/

ALR (ALIOR)

21.08.2020 08:00 Haitong Bank https://www.infostrefa.com/