Podczas najbliższego NWZA NVT (NOVITA) zaplanowanego na 19 listopada 2020 r., akcjonariusze spółki zdecydują o wypłacie dywidendy ze środków z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych. Zgodnie z projektem uchwały, na dywidendę ma trafić 27 mln zł, co w przeliczeniu na akcję oznacza wypłatę 10,8 zł. Byłaby to więc najwyższa dywidenda w historii spółki.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Novita przełożyłoby się to na stopę dywidendy wysokości ok. 9,4%.

Dywidenda miałby zostać wypłacona 15 grudnia 2020 r. Natomiast proponowany dzień ustalenia praw do dywidendy to 1 grudnia 2020 r.

W czerwcu akcjonariusze spółki zdecydowali już o wypłacie dywidendy z zysku za 2019 r. w kwocie 5,2 zł na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły