Deklarowana polsko-australijska współpraca skoncentruje się na klinicznym i rynkowym wsparciu rozwoju w Europie szczepionki na SARS-CoV-2, będącej obecnie w fazie I badań klinicznych.

Konstantynów Łódzki, Polska, 14 września 2020 r. – spółka Mabion S.A. (MAB (MABION)) poinformowała
w dniu dzisiejszym, że zawarła porozumienie z Vaxine Pty Ltd. ("Vaxine"), australijską firmą biotechnologiczną, określające warunki dalszych umów mających na celu nawiązanie współpracy na rzecz wspólnego rozwoju, produkcji i wprowadzenia na rynek w UE szczepionki przeciwko SARS-Cov-2 opracowanej przez Vaxine, która jest obecnie w I fazie badań klinicznych. Po sfinalizowaniu umowy o współpracy, Mabion stanie się partnerem Vaxine kierującym w przyszłości rozwojem klinicznym, produkcją i komercjalizacją szczepionki na rynku polskim i europejskim.

Vaxine opracowuje Covax-19®, potencjalną szczepionkę na COVID-19 opartą na sprawdzonej, skalowalnej platformie wykorzystującej rekombinowane białko na bazie komórek owadów. W połączeniu z opatentowanym przez Vaxine adiuwantem Advax™, Covax-19® indukuje odpowiedź immunologiczną komórek T przeciwko wspólnie wytwarzanemu antygenowi. W różnych próbach zwierzęcych, Covax-19® udowodnił, że zapewnia solidną ochronę przed zakażeniem COVID-19.

W lipcu tego roku firma Vaxine rozpoczęła I fazę badań klinicznych dotyczących produktu Covax-19®, aby przetestować szczepionkę u 40 zdrowych ochotników. W oparciu o dane dotyczące bezpieczeństwa pochodzące ze wstępnego badania, organy regulacyjne zatwierdziły dalszy rozwój kliniczny szczepionki na COVID-19. W ramach zamierzonej współpracy spółki planują szybkie rozpoczęcie kolejnych badań klinicznych w Europie, co będzie możliwe dzięki postanowieniom Europejskiej Agencji Leków (EMA) na rzecz przyspieszenia procedur regulacyjnych w celu jak najszybszego dopuszczenia do obrotu bezpiecznych i skutecznych szczepionek i leków ze wskazaniem do leczenia COVID-19.

- Zainteresowanie Vaxine współpracą ze spółką Mabion wynika z naszej specjalizacji w dziedzinie inżynierii białek, naszego doświadczenia w projektowaniu badań klinicznych, a przede wszystkim naszych możliwości w zakresie skalowania produkcji potencjalnej szczepionki. Opracowanie skutecznej szczepionki koronawirusowej jest najważniejszym wyzwaniem dla światowego przemysłu biotechnologicznego od początku pandemii - cieszymy się, że także i Polska może mieć w tej walce swój aktywny udział. Inżynieria białek jest główną dziedziną wiedzy naukowej firmy Mabion i bardzo doceniamy możliwość wykorzystania jej, aby sprostać temu wielkiemu wyzwaniu - powiedział dr Dirk Kreder, prezes zarządu Mabion S.A.  

- Podpisane porozumienie z firmą Mabion i deklarowane zainteresowanie współpracą z Vaxine odzwierciedla potencjalną siłę naszej innowacyjnej technologii szczepionek, która zawiera nasz unikalny adiuwant Advax™, zaprojektowany tak, aby stymulować silną odporność komórkową i odporność przeciwciał. Dotychczasowe badania wykazały, że nasze podejście jest niezwykle bezpieczne i dobrze przyswajalne" - powiedział profesor Nikolai Petrovsky, prezes i dyrektor ds. badań w Vaxine Pty Ltd.  

- Ostatnie kwartały uzmysłowiły rządom na całym świecie jak ważna jest kontrolowana, oparta na kwalifikacjach produkcja leków oraz zróżnicowanie łańcuchów ich dostaw. Jestem przekonany o kompetencjach polskiej spółki Mabion w tej dziedzinie i oczekuję, że zawarte porozumienie przełoży się na cenną współpracę między spółką a Vaxine - powiedział dr Maciej Wieczorek, zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Mabion S.A.

- Spółka Vaxine wykazała potencjał swojego adjuwantu Advax™ w odniesieniu do pandemii świńskiej grypy, doprowadzając swoją szczepionkę do stanu umożliwiającego ocenę kliniczną w czasie krótszym niż trzy miesiące. Obecna szczepionka powstaje w oparciu o sprawdzone procesy technologiczne. Jesteśmy przekonani, że Mabion posiada doskonałe zaplecze technologiczne
i doświadczony zespół naukowców, którzy będą pracować z podobnym zaangażowaniem w walkę
 z pandemią koronawirusa. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że potencjalna współpraca z Vaxine nie wpłynie na rozwój i komercjalizację naszego głównego kandydata na lek, MabionCD20
- dodał dr Dirk Kreder.

Porozumienie zawarte pomiędzy spółką Mabion i firmą Vaxine ma na celu wynegocjowanie i zawarcie dalszych umów określających warunki i tryb współpracy, w tym warunki dotyczące rozwoju klinicznego, produkcji oraz wprowadzenia szczepionki na rynek.