Projekt uchwał na najbliższe NZWZA VRG zawiera wniosek dotyczący upoważnienia zarządu spółki do skupu maksymalnie 46 891 168 akcji własnych. Minimalna cena za akcję w ramach skupu ma być równa 0,7 zł, a maksymalna to 2,88 zł. Spółka zamierza przeznaczyć na ten cel do 135 mln zł.

Zwołania NWZA chciał akcjonariusz spółki, Jerzy Mazgaj, kontrolujący 9,08% akcji (na 7 września).

"W mojej ocenie aktualna wycena akcji Spółki jest znacząco niedoszacowana. Kapitalizacja Spółki zmniejszyła się o niemal 50%. Spółka ma stabilną sytuację, a jej potrzeby inwestycyjne zmniejszyły się. W związku z tym uważam, że umożliwienie skupu akcji leży w interesie Spółki i akcjonariuszy. Jestem przekonany, że proponowane parametry programu skupu są atrakcyjne" - czytamy piśmie akcjonariusza

Nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki odbędzie się 13.10.2020 r.