• rekordowe wyniki w 1H 2020: przychody na poziomie 236,8 mln zł (+10%r/r), EBITDA 39,1 mln zł (+18% r/r), zysk netto w wysokości 28,9 mln zł (+28% r/r)
  • umacnianie pozycji na kluczowych rynkach operacyjnych, w tym wysokie jednocyfrowe wzrosty na dojrzałych rynkach, czyli w Polsce (blisko +6%), Czechach (+7%) i na Słowacji (+7%) oraz dwucyfrowe dynamiki wzrostu sprzedaży na rynkach: rumuńskim, węgierskim i pozostałych (kolejno +13%, +41% i +25% r/r)
  • osiągnięte bardzo dobre wyniki pomimo wymagającego otoczenia w związku z pandemią, w szczególności w 2Q 2020 w obliczu przejściowego ograniczenia przemieszczania się mieszkańców
  • konsekwentny wzrost udziału sprzedaży zagranicznej w przychodach Grupy – w 1H 2020 już na poziomie 64%
  • skuteczna kontrola kosztów i koncentracja na zapewnieniu bezpieczeństwa biznesu
  • stały monitoring i podtrzymanie celów strategicznych
  • uchwalenie wypłaty dywidendy w wysokości 0,40 zł na akcję

Grupa FRO (FERRO), wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, osiągnęła w 1H 2020 r. 236,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 10% w ujęciu rok do roku. EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 18% r/r, do 39,1 mln zł, a zysk netto wzrósł o 28% r/r, do 28,9 mln zł. Grupa skutecznie zarządziła kluczowymi procesami operacyjnymi i pomimo wybuchu pandemii koronawirusa zanotowała najlepsze półrocze w swojej historii - zarówno pod względem przychodów, jak i wyników. Rekordowy był także sam 2Q 2020, w którym Grupa osiągnęła 112 mln zł przychodów (+6% r/r). EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 20% do 17,3 mln zł a zysk netto wzrósł o 30% do 12,3 mln zł.

W 1H 2020 r. przychody Grupy FERRO na rynku polskim wzrosły o blisko 6% r/r, do 85,5 mln zł. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała w tym okresie już za 64% przychodów Grupy. Bardzo satysfakcjonujące dynamiki wzrostu sprzedaży zanotowały w tym czasie rynki węgierski i rumuński – odpowiednio 41% i 13% r/r. Najbardziej dojrzałe spośród rynków zagranicznych, czyli Czechy i Słowacja, osiągnęły wzrosty na poziomie 7% każdy. Sprzedaż w segmencie „pozostałe”, wzrosła r/r o 25%.

- Pomimo pandemii koronawirusa, która najpierw zablokowała Chiny, a następnie rozprzestrzeniła się na świecie, dzięki dobremu przygotowaniu i sprawnej organizacji w pierwszym półroczu br. nie odnotowaliśmy znaczących problemów z łańcuchami dostaw. Umożliwiło nam to elastyczną reakcję na zachowanie poszczególnych rynków i realizację dostaw do naszych klientów zgodnie z ich oczekiwaniami. W efekcie, pomimo okresowego wprowadzania obostrzeń w związku z pandemią w pierwszym półroczu zanotowaliśmy wzrosty sprzedaży na wszystkich naszych kluczowych rynkach – zarówno dojrzałych, jak młodszych. Na rynku węgierskim sprzedaż w pierwszych sześciu miesiącach 2020 wzrosła o 42% r/r a na rynkach pozostałych, obejmujących mi.in kraje nadbałtyckie i Bałkany, o 25% r/r. - mówi Aneta Raczek, COO, Wiceprezes Zarządu FERRO.

- W pierwszym półroczu koncentrowaliśmy się na dbałości o bezpieczną sytuację finansową Grupy i ciągłości procesów operacyjnych. Mocna baza, jaką zbudowaliśmy sobie w roku 2019 i w pierwszym kwartale 2020 sprawiła, że nawet przez najtrudniejszy okres, jakim był dotychczas kwiecień br., przeszliśmy bez konieczności ograniczenia zatrudnienia i czasu pracy oraz z wykorzystaniem rozwiązań tarczy antykryzysowej jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Silna pozycja gotówkowa w połączeniu z kontrolą kosztów pozwoliła nam optymalnie reagować na to, co działo się w regionie po stronie popytu i podaży. W konsekwencji możemy pochwalić się rekordowym półroczem w historii Grupy pod względem zarówno przychodów, jak i zysków. Oczywiście w dalszym ciągu monitorujemy sytuację na poszczególnych rynkach i nadal przykładamy ogromną wagę do poziomu gotówki i zadłużenia, co ma kluczowe znacznie dla naszej bieżącej działalności i realizacji inicjatyw strategicznych. – mówi Olga Panek, CFO, Wiceprezes Zarządu FERRO.

- Z satysfakcją podsumowujemy pierwsze półrocze 2020. Nasza strategia wchodzenia na nowe perspektywiczne rynki w regionie oraz konsekwentnego umacniania się tam, gdzie już jesteśmy z ofertą, przynosi efekty w postaci wzrostu przychodów i ich postępującej dywersyfikacji geograficznej. Satysfakcjonującemu poziomowi sprzedaży w kraju towarzyszyła bardzo dobra sprzedaż zagraniczna, co spowodowało, że udział zagranicy w przychodach ogółem Grupy wzrósł w pierwszym półroczu do 64%. Mamy zróżnicowaną i szeroką ofertę – odbiorcy doceniają jej kompleksowość, odpowiedni miks produktowy oraz relację ceny do jakości. Nasza oferta stopniowo obejmuje także coraz większą liczbę produktów o wyższej wartości dodanej. Kluczowe dla obecnej pozycji finansowej i konkurencyjnej FERRO jest również wieloletnie doświadczenie we współpracy z dostawcami i bardzo dobre przygotowanie Grupy od strony zatowarowania i logistyki. Dzięki temu pozostaliśmy aktywni na rynku i po raz kolejny daliśmy się poznać jako sprawdzony partner, elastycznie reagujący na potrzeby klientów w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Równolegle zaczęliśmy dostrzegać pozytywne efekty naszych działań strategicznych w zakresie wzmacniania marki. Jesteśmy bardziej widoczni i coraz lepiej postrzegani, co również przekłada się na realizowaną sprzedaż. Współgranie wszystkich tych czynników okazało się bardzo istotne w czasie pandemii. W efekcie, pomimo obaw o to, jak zachowywać się będą poszczególne rynki, jedynie w ograniczonym stopniu odczuliśmy negatywne skutki wprowadzanych obostrzeń. Jednocześnie, mimo że działamy w zmiennym otoczeniu makroekonomicznym, konsekwentnie realizujemy strategię i podtrzymujemy jej cele. Wymagającą sytuację rynkową traktujemy jako wyzwanie, ale także szansę na dalsze umacnianie pozycji FERRO. Sytuacja, z jaką przyszło nam się zmierzyć w pierwszej połowie roku, pozwoliła nam na przykład mocniej zaistnieć na nowych rynkach, ale przede wszystkim udowodniliśmy, że warto współpracować z Grupą FERRO. - podsumowuje Wojciech Gątkiewicz, CEO, Prezes Zarządu FERRO.

Po dacie bilansowej, 31 sierpnia br., akcjonariusze FERRO zadecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 8,5 mln zł (0,40 zł na akcję). Wypłata dywidendy nastąpi 20 października 2020.