Zarząd KVT (KRVITAMIN) przedstawił wstępne wyniki finansowe spółki za zakończone półrocze. Według przedstawionych danych, szacowane przychody netto ze sprzedaży wzrosły w tym okresie do 263 687 tys. zł z 137 942 tys. zł wypracowanych podczas sześciu pierwszych miesięcy 2019 r. Szacowany zysk z działalności operacyjnej miał w I półroczu wynieść 67 318 tys. zł, natomiast zysk netto 52 552 tys. zł. To wzrost z poziomu odpowiednio 5 261 tys. zł i 3 672 tys. zł odnotowanych przed rokiem.

Na poziomie jednostkowym przychody netto ze sprzedaży miały być równe 263 845 tys. zł (137 910 tys. zł przed rokiem), zysk z działalności operacyjnej: 67 577 tys. zł (5.441 tys. zł), a zysk netto: 52 829 tys. zł (3.852 tys. zł).

„Zarząd Emitenta informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe za 1. półrocze 2020 roku najistotniejszy wpływ miały w szczególności takie czynniki jak:

  • uruchomienie produkcji płynu do dezynfekcji rąk oraz sprzedaż w okresie braków rynkowych w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów oraz instytucji w celu zapobiegania epidemii COVID-19 (Raport bieżący nr 3/2020)
  • realizacja nowego kontraktu na rynku amerykańskim, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2020” – podano w komunikacie