W I półroczu 2020 r. Grupa FER (FERRUM) wypracowała 287.276 tys. zł skonsolidowanych przychodów (wzrost ok. 24 proc. r/r) – wynika ze wstępnych wyników finansowych opublikowanych przez Spółkę. Tak istotny wzrost jest efektem m.in. zwiększenia sprzedaży rur spiralnie spawanych.

W I półroczu Grupa Kapitałowa FERRUM odnotowała wzrost zysku brutto ze sprzedaży z poziomu 17.416 tys. zł do poziomu ok. 21.322 tys. zł. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł w analizowanym okresie ok. 6.234 tys. zł.

- Zaprezentowane wyniki oceniam pozytywnie. Wzrost sprzedaży został wypracowany w bezprecedensowym okresie dla gospodarki. Mimo niesprzyjających warunków rynkowych Grupa FERRUM podpisała szereg kontraktów m.in. z OGP GAZ-SYSTEM S.A czy PERN o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, potwierdzając swoją pozycję jako czołowego producenta rur do przesyłu mediów.  Przypomnę, że w tym czasie oprócz zwiększenia przychodów rozbudowaliśmy swoje portfolio o rury spiralnie spawane o średnicy 711x17,5 mm, tym samym zamykając produktowo kompetencje FERRUM wobec Gaz-System S.A. – podkreśla Krzysztof Kasprzycki, prezes FERRUM S.A.

Na poziomie wyniku netto Grupa FERRUM odnotowała za I półrocze 2020 r. stratę netto w wysokości ok. 273 tys. zł, w miejsce zysku netto na poziomie 205 tys. zł za I półrocze 2019 r.  Poniesiona skonsolidowana strata netto wynikała m.in. z wyższej kwoty podatku dochodowego w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Jednostkowe przychody za sprzedaży FERRUM S.A. za  I półrocze 2020 r. wyniosły ok. 232.813 tys. zł i były wyższe o ok. 36.358 tys. zł (wzrost ok. 19% r/r) od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego – wynika  ze wstępnych wyników opublikowanych przez Spółkę. W analizowanym okresie Spółka odnotowała wzrost zysku brutto ze sprzedaży z poziomu 10.843 tys. zł do poziomu ok. 13.907 tys. zł oraz osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie ok. 3.214 tys. zł (wzrost o ok. 571 tys. zł  względem I półrocza 2019 r.) Na poziomie wyniku netto Spółka poniosła stratę w kwocie ok. 2.531 tys. zł, będącą konsekwencją m.in. kosztów finansowania zewnętrznego.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową FERRUM za I półrocze 2020 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości 30 września 2020 r.