• Zapis spotkania z zarządem OAT, które miało miejsce 16 września 2020 r. w trakcie którego przedstawiciele spółki omówili aktualną sytuację spółki oraz odpowiedzieli na pytania uczestników [BR Premium] >>>
  • W 2. kwartale 2020 r. Grupa AGO (AGORA) odnotowała stratę na poziomie EBITDA w wysokości 4,4 mln zł, a na poziomie EBIT w wysokości 53,4 mln zł. Strata netto wyniosła 41,1 mln zł. >>>
  • W I półroczu MPH (MASTERPHA) wypracowała 2,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 34% rdr (na który złożył się m. in. zysk na zbyciu aktywów finansowych w kwocie 1,1 mln zł). >>> 
  • Tomasz Róziecki, prezes zarządu Play2Chill w rozmowie z inwestorzy.tv odpowiedział na pytania dotyczące debiutu spółki na NewConnect oraz działalności spółki. >>>
  • R22 ogłosiła akwizycję lidera czeskiego rynku komunikacji masowej SMS – Grupy ProfiSMS. Spółka przejmie 100 proc. udziałów ProfiSMS, a wartość transakcji wyniesie około 40 mln zł. >>>
  • Notatki ze spotkanie z zarządem BBT (BOOMBIT), które miało miejsce 23 września 2020 r. w ramach GPW Innovation Day. W trakcie spotkania przedstawiciele spółki omówili aktualną sytuację spółki oraz odpowiedzieli na pytania uczestników [BR Premium] >>>
  • KRU (KRUK) dokonał przydziału 250 000 obligacji zwykłych na okaziciela serii AK1 o łącznej wartości nominalnej równej 25 mln zł. >>> 
  • CIG (CIGAMES) dokonał całkowitej spłaty kredytu odnawialnego w mBank. >>>