• SCP (SCPFL) podpisała list intencyjny o współpracy z niemiecką firmą RKT Rodinger Kunststoff-Technik GmbH dotycząc produkcji systemu PCR|ONE. >>>
  • CHP (CHERRY) skierował do fazy soft launch-u e-sportową wersję swojej autorskiej gry mobilnej Solitaire TriPeaks Blitz!. >>>
  • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zobowiązał sieć PLY (PLAY) do zwrotu konsumentom pieniędzy pozostałych po wygaśnięciu konta pre-paid. >>>
  • Komentarze władz TIM dotyczące wyników pierwszego półrocza, podczas którego przychody spółki wzrosły o 18% r/r, a wynik EBITDA o 21%. >>>
  • Podsumowanie pierwszych sześciu miesięcy 2020 r. w XTP (XTPL). Spółka zamknęła ten okres ze stratą w wysokości 5,5 mln zł. >>>
  • W ramach kontraktu z Energy Resources of Ukraine, PGN (PGNIG) zrealizuje pierwsze dostawy gazu ziemnego przeznaczone dla Gas TSO of Ukraine. >>>
  • CIE (CIECH) wdroży nowe oprogramowanie w zakładach produkcji sody w Inowrocławiu oraz niemieckim Stassfurcie. >>>
  • DAT (DATAWALK) może pozyskać do 65 mln zł. Spółka zakończyła negocjacje z inwestorami i przystąpiła do procesu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 421 000 akcji. >>>
  • PDG (PYRAMID) podpisał umowę ze spółką Manager Games, która dotyczy produkcji, wydania oraz przekazania praw autorskich do gry Car Mechanic Manager 2022. >>>