Zysk netto PlayWay po sześciu miesiącach 2020 roku wyniósł 159,95 mln zł wobec 33,24 mln zł rok wcześniej. Wynik netto przypadający na jednostkę dominującą był w tym okresie równy 149,21 mln zł w porównaniu do 28,13 mln zł w pierwszej połowie 2019 r.

"Istotny wpływ na wynik netto Grupy miał wynik na utracie kontroli w spółkach zależnych w kwocie 105 267 tys. zł. Grupa osiągnęła ponadto wynik na działalności operacyjnej w kwocie 75 646 tys. zł, co oznacza znaczący wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten spowodowany był przede wszystkim nowymi premierami i doskonałymi wynikami sprzedażowymi kluczowych tytułów oferowanych przez Grupę" – czytamy w raporcie

Przychody PLW (PLAYWAY) wzrosły w sześciu pierwszych miesięcy 2020 r. do 101,87 mln zł wobec 55,44 mln zł odnotowanych przed rokiem. Spółka wypracowała w tym okresie zysk operacyjny w wysokości 75,65 mln zł wobec 35,71 mln zł rok wcześniej.

W samym II kwartale 2020 r. zysk netto spółki wyniósł 136,23 mln zł wobec 19,52 mln zł w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Zysk został osiągnięty przy 66,63 mln zł przychodów oraz 52,34 mln zł zysku operacyjnego.

Szczegółowe dane finansowe PlayWay są dostępne na jej profilu w zakładce analiza finansowa.