• Prawie 1,1 mln zł przychodów netto ze sprzedaży wypracowała w pierwszym półroczu 2020 roku Grupa GIF (GAMFACTOR). To wynik trzykrotnie lepszy od uzyskanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. >>>
 • MBR (MOBRUK) podpisał umowę sprzedaży zakładu recyklingu metali żelaznych i kolorowych w Zabrzu. Cena sprzedaży wyniesie 12 mln zł netto. >>>
 • BKM (PBKM) w pierwszym półroczu 2020 roku wypracował i 98 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 6,1 mln zł skorygowanego zysku netto. >>>
 • CCC zakończyła II kwartał z 1,22 mld zł sprzedaży i -586,8 mln zł straty netto. Spółka szacuje, że sprzedaż w III kwartale wzrosła o 4% r/r. >>>
 • Zysk netto Grupy GTN (GETIN) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w drugim kwartale 2020 roku 6,1 mln PLN. >>>
 • W I półroczu 2020 roku Grupa DAT (DATAWALK) osiągnęła 5,1 mln zł przychodu ze sprzedaży, co oznacza wynik o 572% wyższy niż I półroczu 2019 roku (0,8 mln zł). >>>
 • Przychody ze sprzedaży FEE (FEERUM) w I półroczu osiągnęły poziom niemal 74 mln zł (spadek o 17,2%), a skonsolidowany zysk netto wyniósł 10 mln zł (+5,5%). >>>
 • W I połowie 2020 r. Grupa SFS (SFINKS) odnotowała zmniejszenie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży do poziomu 42,67 mln zł, tj. o 48% r/r. >>>
 • Przychody ze sprzedaży ALL (AILLERON) w I półroczu wyniosły 67 mln zł (+8,2 proc. rdr), zysk operacyjny wzrósł o 67 proc. do 4,45 mln zł, a zysk netto o 103 proc. do 2,88 mln zł. >>>
 • Przychody ENT (ENTER) wyniosły w I pół. 2020 r. 227,7 mln zł i były niższe o 64,2 proc. r/r. Odnotowano 87,9 mln zł straty operacyjnej i 133,1 mln zł straty netto. >>>
 • Strata netto KRI (KREDYTIN) w roku obrotowym 2019/2020 wyniosła 35,9 mln zł w porównaniu z 9,0 mln zł zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2018/2019. >>>
 • Rakuten TV i ASB (ASBIS) nawiązały współpracę w celu promocji produktów Rakuten TV we wiodących sieciach handlowych w Polsce. >>>
 • BRU (BORUTA) z wynikiem pozytywnym przeszła pierwszą fazę testów autorskiej technologii. >>>
 • SWT (SWALLET) uruchomi  własną platformę transakcyjną Marketplace 5 października. >>>
 • SLV (SELVITA) poinformowała o otrzymaniu rekomendacji dofinasowania projektu utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w ramach konkursu grantowego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. >>>
 • Klienci PKO (PKOBP) korzystając z usługi doradztwa inwestycyjnego ulokowali już ponad 1 mld zł. Z usługi skorzystało już ponad 6 tys. klientów. >>>
 • Notatki ze spotkania z zarządem DEK (DEKPOL) poświęconego podsumowaniu wyników za pierwszą połowę 2020 r. które miało miejsce 30 września 2020 r. W trakcie spotkania przedstawiciele spółki omówili wyniki finansowe, przedstawili aktualną sytuację spółki oraz odpowiedzieli na pytania uczestników [BR Premium] >>>
 • BML (BIOMEDLUB) otrzyma blisko 30 mln zł dotacji na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego. >>>
 • LKD (LOKUM) po trzech kwartałach 2020 r. odnotował 25% wzrost sprzedaży r/r. W tym okresie Spółki z Grupy zawarły 294 umowy deweloperskie i przedwstępne wobec 235 rok wcześniej. >>>
 • Spółka zależna CLC (COLUMBUS) nabyła 100% udziałów w 11 spółkach realizujących projekty farm solarnych o łącznej mocy 21,7 MW. >>>
 • GUS poinformował, że zgodnie z szybkim szacunkiem Inflacja r/r (M) we wrześniu była równa 3,2%. >>>