Wśród projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie VER (MPLVERBUM) znalazła się uchwała dotycząca wypłaty akcjonariuszom dywidendy równej 0,11 zł na akcję. Do posiadaczy akcji spółki miałoby trafić łącznie 268,88 tys. zł, czli 44,3% zysku za rok obrotowy 2019/2020. Byłaby to najwyższa dywidenda w historii spółki.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji MPL Verbum, oznacza to dywidendę o stopie ok. 4,9%.

Dniem ustalenia praw do dywidendy miałby być 24 listopada, natomiast dniem wypłaty 4 grudnia 2020 r.

W ubiegłym roku akcjonariusze MPL Verbum otrzymali 0,07 zł dywidendy na akcję. Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły