Przychody Grupy GRN (GRODNO) w miesiącach kwiecień-wrzesień br. wyniosły 335,5 mln zł wobec 291,4 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego (+15% rdr). Pod kątem sprzedaży była to najlepsza I połowa roku w historii Grodna.

We wrześniu sprzedaż Grupy wyniosła blisko 70 mln zł i wykazała dynamikę +30% rdr.

Za nami wyśmienite I półrocze, a w szczególnosci wrzesień, który sprzedażowo był najlepszym miesiącem w historii Grupy. Nasze przychody napędzała przede wszystkim sprzedaż w obszarze odnawialnych źródeł energii – w tym fotowoltaiki i pomp ciepła. Dostrzegamy w tych obszarach bardzo duży potencjał i właśnie w tym kierunku chcemy się rozwijać – skomentował Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Rok obrotowy Grodno S.A. obejmuje okres od 1 kwietnia do 31 marca. Przedstawione powyżej dane są danymi szacunkowymi, które mogą różnić się od danych ostatecznych składających się na wielkości prezentowane w raportach okresowych.