We wrześniu 2020 r. skonsolidowane przychody grupy kapitałowej Inter Cars były o 13,2% wyższe r/r i wyniosły 839,6 mln zł.

Sprzedaż spółki Inter Cars S.A. odpowiadała za 583 mln zł łącznych przychodów (+9,6% r/r), z czego przychody osiągnięte w Polsce to 397,5 mln zł (-9,9% r/r). Spółki dystrybucyjne za granicą wypracowały we wrześniu 2020 r. sprzedaż na poziomie 401,4 mln zł (+21,8% r/r).

Narastająco, od początku roku CAR (INTERCARS) osiągnęła sprzedaż na poziomie 6,476 mld zł, o 1,2% wyższą niż rok wcześniej. O 2,5% r/r, do 4,605 mld zł wzrosła sprzedaż Inter Cars S.A., natomiast o 11% r/r do 2,993 mld zł wzrosły przychody spółek dystrybucyjnych za granicą. Sprzedaż towarów w Polsce była w okresie styczeń - wrzesień 2020 r. równa 3,11 mld zł (-6,1% r/r).