Zarząd ARH (ARCHICOM) proponuje, aby do akcjonariuszy spółki trafiło 64,95 mln zł w postaci zaliczki na poczet dywidendy za 2020 r. Na dywidendę miałoby trafić 49% ubiegłorocznego zysku i 48,2 mln zł zgromadzonych na kapitale rezerwowym. W przeliczeniu na akcję oznacza to dywidendę równą 0,25 zł.

Biorąc pod uwagę aktualny kurs akcji Archicom, akcjonariusze spółki otrzymają dywidendę o stopie ok. 14,9%.

Zaliczka miałaby zostać wypłacona 27 listopada 2020 r., a uprawnieni do jej otrzymania będą akcjonariusze posiadający akcje spółki 7 dni wcześniej, czyli 20 listopada 2020 r.

Zaliczka dywidendowa zostanie wypłacona pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

Więcej informacji dotyczących dywidend spółki znajduje się na jej profilu dywidendowym.

Jeśli interesuje Cię tematyka dywidend sprawdź do jakich unikalnych danych i narzędzi mają dostęp nasi abonenci.

Znajdziesz wśród nich między innymi:

  • Rozbudowane funkcje skanera akcji,
  • Analizę zachowania kursu 90 dni przed i po dniu ustalenia prawa do dywidendy,
  • Przewidywana data publikacji rekomendacji zarządu dotyczącej wysokości dywidendy,
  • Prognozę wysokości dywidendy na najbliższe 2 lata

oraz wiele innych

sprawdź szczegóły