• Akcje zwykłe Allegro.eu od dzisiaj są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 • Jest to największy debiut w historii Polski – wynikająca z Ceny Ofertowej początkowa kapitalizacja rynkowa Spółki to 44 mld PLN.
 • Akcje zwykłe Spółki są oznaczone symbolem ALE.
 • Pracownicy otrzymają jednorazową premię w formie 233 Akcji o wartości 10 019 PLN, do których uprawnienia nabędą po 360 dniach licząc od dzisiaj.

Akcje ALE (ALLEGRO) („Allegro”, a wraz ze spółkami zależnymi: „Grupa”) – platformy handlowej numer 1 i najbardziej rozpoznawalnej marki e-commerce w Polsce, liczącej ponad 12,3 mln aktywnych kupujących i ponad 117 tys. sprzedawców na dzień 30 czerwca 2020 r. – weszły dziś do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co jest zwieńczeniem największej oferty publicznej w historii Polski.

Komentując dzisiejszy debiut giełdowy, prezes zarządu Allegro François Nuyts powiedział:

„Zakończyliśmy ofertę publiczną i rozpoczynamy kolejny etap rozwoju Allegro już jako spółka giełdowa. Nasz niesamowity zespół jest gotowy na to wyzwanie i dalszą realizację naszych ambitnych planów w zakresie udoskonalania naszej platformy, aby uczynić ją jeszcze lepszym miejscem dla konsumentów do robienia zakupów, a dla sprzedawców do prowadzenia działalności.

Zaangażowanie ze strony inwestorów instytucjonalnych i detalicznych w ciągu ostatnich tygodni było dla nas bardzo budujące. Chciałbym podziękować każdemu z nich za nawiązane relacje i serdecznie powitać tych, którzy zdecydowali się zostać akcjonariuszami Allegro. Szczególnie cieszy mnie, że dziś pracownicy Allegro również stają się współwłaścicielami firmy, co pozwoli im uczestniczyć w przyszłym sukcesie, który wspólnie tworzymy.”

Podsumowanie Oferty

 • Cena Ofertowa została ustalona na 43 PLN za Akcję, a wynikająca z niej początkowa kapitalizacja rynkowa Spółki to 44 mld PLN.
 • Oferta obejmowała emisję 23 255 814 Nowych Akcji Sprzedawanych, z której Spółka pozyskała wpływy brutto w wysokości około 1,0 mld PLN, oraz sprzedaż 190 293 225 Istniejących Akcji Sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.
 • Ponadto, Cidinan S.à r.l., Permira VI Investment Platform Limited i Mepinan S.à rl (razem „Większościowi Akcjonariusze Sprzedający") przyznali firmie Morgan Stanley & Co. International plc jako menedżerowi stabilizującemu („Menedżer Stabilizujący”) opcję dodatkowego przydziału („Opcja Dodatkowego Przydziału”) na zakup do 15% łącznej liczby Akcji Sprzedawanych („Akcje Dodatkowego Przydziału”, a razem z Akcjami Sprzedawanymi "Akcje Oferowane"). Opcja Dodatkowego Przydziału może zostać wykonana w okresie do 30 dni od dnia 12 października 2020 r.
 • Całkowita wartość Oferty wyniesie 10,6 mld PLN w przypadku pełnego wykonania Opcji Dodatkowego Przydziału lub 9,2 mld PLN bez uwzględnienia Opcji Dodatkowego Przydziału.
 • Akcje w wolnym obrocie (free float) będą stanowić 20,9% (przed wykonaniem Opcji Dodatkowego Przydziału).
 • Wszyscy pracownicy, zatrudnieni przez Grupę w Dniu Rozpoczęcia Notowań i nie posiadający jakichkolwiek akcji objętych w ramach historycznych uzgodnień inwestycyjnych, otrzymają dzisiaj jednorazową premię w formie 233 Akcji o wartości 10 019 PLN, do których uprawnienia nabędą po 360 dniach od Dnia Rozpoczęcia Notowań.
 • Pozostałe Akcje posiadane przez Większościowych Akcjonariuszy Sprzedających są objęte umową zakazującą sprzedaży tych akcji (lock-up) przez okres 180 dni od pierwszego dnia notowania Akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem pewnych zwyczajowo stosowanych wyjątków opisanych w Prospekcie. Ponadto Akcje będące w posiadaniu dyrektorów i członków kadry kierowniczej Spółki oraz posiadaczy Akcji przyznanych w ramach programów motywacyjnych Grupy są objęte zakazem sprzedaży przez okres 360 dni od pierwszego dnia notowania Akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zastrzeżeniem pewnych zwyczajowo stosowanych wyjątków opisanych w Prospekcie.
 • Goldman Sachs International i Morgan Stanley & Co. International plc działali jako globalni koordynatorzy i współprowadzący księgę popytu; Barclays Bank PLC, BofA Securities Europe SA i Citigroup Global Markets Limited oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. działali jako współprowadzący księgę popytu; Santander Bank Polska S.A i BM PKO BP działali jako współprowadzący księgę popytu i współoferujący akcje w Polsce w związku z ofertą dla inwestorów detalicznych; Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group Bank AG i Raiffeisen Centrobank AG działali jako współzarządzający.
 • Lazard & Co., Limited („Lazard”) pełnił funkcję Doradcy Finansowego Grupy.
 • Wcześniejsze ogłoszenia dotyczące Oferty oraz dodatkowe informacje na jej temat znajdują się na stronie www.allegro.eu/ipo

Prospekt

Więcej informacji o Grupie i Ofercie można znaleźć w Prospekcie z dnia 22 września 2020 r. oraz w suplemencie do Prospektu z dnia 25 września 2020 r. Prospekt jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Grupy (www.allegro.eu/ipo), stronie internetowej Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych (www.bourse.lu) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych Współoferujących (www.bm.pkobp.pl i www.santander.pl/inwestor).