FMF (FAMUR), czołowy dostawca rozwiązań dla branży wydobywczej w Europie oraz AO „SUEK-Kuzbass” z siedzibą w Rosji, zawarły we wtorek 13 października br. umowę na dostawę 37 sekcji obudowy do Kopalni 7 Nojabria-Nowaja znajdującej się na terytorium Federacji Rosyjskiej. Łączna wartość umowy wynosi 6,8 mln Euro.

Zakres umowy przewiduje dostawę 37 sekcji obudowy zmechanizowanej wraz ze sterowaniem, a także świadczeniem usług nadzoru nad montażem nabywanych maszyn w celu ich eksploatacji na terytorium Rosji. Zgodnie z harmonogramem urządzenia zostaną dostarczone etapami w terminie obejmującym pierwszy kwartał 2021 roku. Jest to kolejna umowa zawarta między Grupą FAMUR a AO „SUEK”, która potwierdza wysoką jakość maszyn i urządzeń dostarczanych przez polską Spółkę z branży okołogórniczej.

– Podpisana przez nas dziś umowa z rosyjskim partnerem AO „SUEK” to niezwykle ważny kontrakt w dobie światowego kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Zawarcie jej dowodzi, że zarówno portfolio jak i know-how specjalistów Grupy FAMUR po raz kolejny zostały wysoko ocenione. Cieszymy się, że zdobyte dotychczas zaufanie AO „SUEK” procentuje i przekłada się na kolejne kontrakty, takie jak dostawa sekcji obudowy do Kopalni 7 Nojabria-Nowaja. Rynek rosyjski jest dla nas jednym z priorytetowych kierunków naszej ekspansji zagranicznej, a firma AO „SUEK” od wielu lat jest ważnym partnerem biznesowym. Podpisana właśnie umowa potwierdza, że polska myśl technologiczna w dalszym ciągu zapewnia najwyższy, światowy standard w górnictwie – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Grupy FAMUR.