Genomtec – opracowujący  rozwiązania dla diagnostyki molekularnej i służby zdrowia - w tym innowacyjny system diagnostyczny Genomtec ID -  rozpoczął ofertę publiczną do 730.000 akcji serii J. Cena maksymalna jednej akcji została ustalona na 11 zł, oznacza to, że wrocławska spółka chce w sumie pozyskać 8 mln zł wpływów z emisji. Środki z emisji zostaną w całości przeznaczone na przygotowanie do industrializacji i masowej produkcji platformy Genomtec ID.

W ramach prowadzonej publicznej oferty akcji inwestorzy będą mogli nabyć nie więcej niż 730.000 akcji nowej emisji serii J, które po rejestracji będą stanowiły 8,9 proc. w kapitale zakładowym Genomtec. Cena maksymalna za jedną sztukę akcji serii J została ustalona na 11 zł.  Emisja, o wartości 8 mln zł, przeprowadzana będzie w formie oferty publicznej na podstawie Memorandum Informacyjnego zgodnie z art. 37b Ustawy o Ofercie.

Od dnia 14 października rozpocznie się proces budowania Księgi Popytu. W dniu 23 października Emitent planuje podać do publicznej wiadomości cenę emisyjną akcji. Zapisy na akcje będą prowadzone od 23 października do 4 listopada 2020 r.

Firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania w procesie oferty publicznej jest Dom Maklerski INC S.A. Zapisy na akcje będzie można składać tylko za pośrednictwem tego podmiotu. Szczegółowe informacje o zasadach subskrypcji zamieszczone są na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej www.dminc.pl.

Nasze rozwiązanie może zmienić dotychczasowe funkcjonowanie diagnostyki genetycznej. Chcemy upowszechnić dostęp do pewnej, szybkiej i przystępnej cenowo analizy. Nad naszym flagowym rozwiązaniem tj. mobilnym analizatorze molekularnym - Genomtec ID - pracujemy już drugi rok. Wiele istotnych kamieni milowych już za nami. W ostatnim czasie sfinalizowaliśmy system beta Genomtec ID. Obecnie analizator posiada  już docelowy kształt zapewniający mobilność systemu. Prace nad analizatorem są niezwykle dynamiczne. Aby utrzymać tempo prac chcemy wesprzeć się dodatkowym finansowaniem. Środki z emisji będą przeznaczone na dalszy etap rozwoju systemu Genomtec ID m.in. na jego industrializację . Zakładamy, że jasno określony harmonogram i konsekwentna realizacja kolejnych etapów, przy wsparciu międzynarodowego partnera, pozwoli nam w pierwszej połowie 2022 r. skomercjalizować system, który wykorzystuje nasze autorskie chronione patentem rozwiązania. Jestem przekonany, że realizacja poszczególnych celów zwiększy wartość dla akcjonariuszy i pozwoli budować wartość Spółki. Rozpoczęta emisja jest kolejnym krokiem do upublicznienia akcji Genomtec na NewConnect, na którym chcielibyśmy zadebiutować w I kwartale 2021 r. - powiedział Miron Tokarski, założyciel i prezes Genomtec.