QRS (QUERCUS) po raz kolejny zaraportowało bardzo dobre wyniki finansowe. Towarzystwo w III kwartale 2020 r. osiągnęło 2,8 mln zł zysku netto (2,4 mln zł wyłączając zdarzenia jednorazowe). Za cały okres 9 miesięcy 2020 r. zysk netto wyniósł 7,0 mln zł.

Przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez Spółkę wyniosły w III kwartale 13,2 mln zł i 37,8 mln zł w okresie I-IX 2020 r. Potencjalna (nie ujęta jeszcze w rachunku zysków i strat) opłata zmienna (success fee) wyniosła 6,6 mln zł. Quercus TFI S.A. w III kwartale br. zrealizowało skup akcji własnych (buy-back) o wartości 19,5 mln zł.

„Jesteśmy zadowoleni z naszych wyników finansowych. Utrzymaliśmy stabilną zyskowność przy niższej średniej bazie aktywów pod zarządzaniem (koronawirusowy krach w marcu br.). Od maja nasze aktywa pod zarządzaniem systematycznie rosną i na koniec września były wyższe niż przed rokiem. Uważamy, iż praktycznie zerowe oprocentowanie depozytów bankowych będzie powodować dalszy wzrost napływów środków klientów do funduszy inwestycyjnych, w tym do funduszy QUERCUS.

Zwracamy także uwagę, że dzięki dobrym wynikom inwestycyjnym, potencjalna opłata zmienna wyniosła 6,6 mln zł. Nie jest ona jeszcze uwzględniona w raportowanych wynikach finansowych, będzie rozliczona na koniec roku.

Jesteśmy dobrze przygotowani do II fali pandemii pod względem operacyjnym. Uważamy, iż mimo wzrostu poziomu zachorowań, sentyment dla rynku kapitałowego i GPW jest pozytywny, co chcemy wykorzystać.”   – komentuje Piotr Płuska, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Operacyjnego.